Facebook

BohaterON

Gościmy

Odwiedza nas 159 gości oraz 0 użytkowników.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 16 w Radzionkowie przy ulicy Zofii Nałkowskiej 2 kształci uczniów w następujących zawodach:

 • fryzjer,
 • cukiernik,
 • kucharz,
 • piekarz,
 • sprzedawca,
 • wędliniarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • ogrodnik,
 • murarz-tynkarz,
 • ślusarz,
 • stolarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.


W roku szkolnym 2016/2017 będzie otwarty nowy kierunek kształcenia: krawiec.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć wszystkim uczniom, rodzicom, pracownikom administracji i obsługi, sponsorom oraz przyjaciołom naszej szkoły radosnego świętowania, wspaniałych chwil spędzonych w gronie rodzinnym oraz miłości, pokoju w życiu codziennym na nadchodzący 2017 rok.

                  Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne
                                                                               Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

 

 

 

Prawdziwie radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz uśmiechu, 
życzliwości i samych sukcesów w Nowym 2014 roku życzą

dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy

Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

 

Wymagane dokumenty do naboru:

PODANIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PODANIE DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
PODANIE DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
 • ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU
 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 • ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH SPRAWDZIANU
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO KSZTAŁCENIA W WYBRANYM ZAWODZIE
 • OPINIA PSYCHOLOGA LUB PEDAGOGA
 • OPINIA WYCHOWAWCY
 • ORZECZENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
 • KARTA ZDROWIA
 • DWIE FOTOGRAFIE