Facebook

BohaterON

Gościmy

Odwiedza nas 190 gości oraz 0 użytkowników.

Dyrektor  Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie po otrzymaniu informacji z oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowskich  Górach dotyczącą strajku informuje, że rozpoczęta akcja strajkowa w naszej placówce w dniu 8 kwietnia 2019 roku zostaje zawieszona bezterminowo począwszy od godziny 6.00 dnia 27 kwietnia 2019 roku.

W związku z powyższym od dnia 6 maja 2019 roku zajęcia dydaktyczne odbywają się z zgodnie z planem.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie informuje, że akcja strajkowa w naszej placówce trwa nadal.
Poinformujemy Państwa o zakończeniu akcji strajkowej w naszej placówce.

VI Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny, przebiegający pod hasłem: „JESTEŚMY CZĘŚCIĄ ŚRODOWISKA”.

W organizację tego przedsięwzięcia wpisała się Szkoła Podstawowa Nr 11 im. św. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Bielszowicach. To właśnie tam, 3 kwietnia 2019 roku, stawiły się 4-osobowe drużyny uczniowskie, symbolizujące następujące miejscowości: Bytom, Radzionków, Ruda Śląska, Zabrze. Szkołę Podstawową Nr 3, funkcjonującą w Zespole Szkół w Radzionkowie, reprezentowali: Miłosz Trzeszczkowski (klasa VI, najmłodszy uczestnik) oraz – wywodzący się z klasy VII - Wiktoria Kionka, Bartłomiej Morawiec, Jessica Żydek. Nad prawidłowym przebiegiem konkursowych zmagań czuwało 3-osobowe Jury, któremu przewodniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Teoretyczne zadania wiedzowe „przeplatały” konkurencje, potwierdzające umiejętności praktyczne uczestników. 4-osobowa drużyna, będąca przedstawicielem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radzionkowie okazała się najlepsza, zdobywając największą ilość punktów, a tym samym uzyskując I miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym. Oprócz dyplomów, udziałem zwycięzców stały się wspaniałe nagrody.
„Jesteśmy częścią środowiska” – wielokrotnie pokazaliśmy, że o tym wiemy, inicjując akcje ekologiczne, sprzyjające jego ochronie. Uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach, ucząc się, ciągle odkrywamy tę prawdę na nowo!

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

W piątek 22 marca uczniowie klasy VIII zet, III zet Gim. oraz klas I – II i III SPP wyjechali do Teatru Nowego w Zabrzu.

Krakowscy aktorzy przedstawili nam historię „Małego Księcia" w wersji musicalowej. „Mały Książę" Antoine Saint Exupery, to uniwersalne dzieło towarzyszące kolejnym pokoleniom. Dzieło niezwykłe, w którym każdy - dorosły i dziecko - odnajdą coś dla siebie. Historia chłopca odwiedzającego kolejne planety i odkrywającego siebie samego, niezmiennie urzeka prostotą i szczerością. To dzięki Małemu Księciu wciąż na nowo możemy odnajdywać w sobie dziecko. Z zainteresowaniem obejrzeliśmy spektakl, w którym z grą aktorską łączyły się piosenki, animacje, a także elementy cyrkowe dopełniające treść przedstawienia. Aktorzy zabrali nas w świat pełen magii, wzruszeń, barwnych kostiumów, akrobacji, pełnych emocji piosenek;  w  podróż po wszechświecie, która prowadzi prosto do ukrytego w nas dziecka!