Facebook

BohaterON

Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Już 22 marca (środa) w Zespole Szkół w Radzionkowie odbędzie się Dzień Otwarty.

Zapraszamy rodziców uczniów zainteresowanych działalnością: szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły przysposabiającej do pracy.  
W godzinach 16.00 – 18.00 będzie możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjno – terapeutyczną naszej placówki, zwiedzania szkoły, uczestniczenia w zajęciach otwartych.
Dzień Otwarty stanie się także okazją do zadawania nurtujących pytań. Będzie można porozmawiać z dyrektorem szkoły, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutami m.in. SI, Biofeedback.
Jednocześnie informujemy, że rozpoczął się proces rekrutacyjny do szkoły. Rekrutacja dotyczy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Szkoła zaprasza również dzieci
z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem oraz z zespołem Aspergera. Zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum oraz szkole zawodowej uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczą się realizując podstawę programową obowiązującą w szkołach ogólnodostępnych. Edukacja przebiega w oparciu o przygotowany dla każdego ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Po ukończeniu szkoły zawodowej możliwe jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Oprócz typowych zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia:

  • zajęcia rewalidacyjne,
  • zajęcia korygujące wady mowy,
  • zajęcia korekcji wad postawy,
  • zajęcia sportowe, w tym na basenie, kręgielni,
  • integrację sensoryczną (SI),
  • terapię biofeedback,
  • zajęcia kształtujące kreatywność,
  • uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań,
  • zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ulotka informacyjna - Dzień Otwarty Szkoły.