Elementor #981

Dzień Bezpiecznego Internetu

11 lutego 2020 (wtorek) obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego o numerze 433. 

Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej i profilaktyki oraz nauczyciel informatyki przygotowali dla uczniów spotkanie edukacyjne dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Przeprowadzono w dwóch grupach zajęcia multimedialne zakończone testem podsumowującym zdobytą wiedzę. W dalszym etapie zostaną przeprowadzone zajęcia plastyczne oraz konkurs na najlepszy plakat promujący bezpieczne korzystanie z internetu.

Skip to content