Erasmus+

Erasmus+

Szkoła od wielu już lat uczestniczy w europejskim projekcie wymiany „Erasmus” oraz „Erasmus+”, który stwarza możliwość szerokich kontaktów między szkołami, nauczycielami i uczniami w kraju i poza granicami

Bułgaria

Włochy

Holandia

Łotwa

Turcja

Skip to content