Facebook

Gościmy

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Dokumenty:

UMOWA UŻYCZENIA PODRĘCZNIKA
KORZYSTANIE Z BEZPŁATNEGO PODRĘCZNIKA
 

Wymagane dokumenty do naboru:

PODANIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
PODANIE DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
  • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
  • ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU
  • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  • ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 6 KLASY
  • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO KSZTAŁCENIA W WYBRANYM ZAWODZIE
  • OPINIA PSYCHOLOGA LUB PEDAGOGA
  • OPINIA WYCHOWAWCY
  • ORZECZENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
  • KARTA ZDROWIA
  • DWIE FOTOGRAFIE