Facebook

BohaterON

Gościmy

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.

 

Wymagane dokumenty do naboru:

PODANIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PODANIE DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
PODANIE DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
  • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
  • ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU
  • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  • ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH SPRAWDZIANU
  • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO KSZTAŁCENIA W WYBRANYM ZAWODZIE
  • OPINIA PSYCHOLOGA LUB PEDAGOGA
  • OPINIA WYCHOWAWCY
  • ORZECZENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
  • KARTA ZDROWIA
  • DWIE FOTOGRAFIE