Facebook

BohaterON

Gościmy

Odwiedza nas 147 gości oraz 0 użytkowników.

Liga Ochrony Przyrody

 Wybrany obrazOpiekunami koła są: mgr Agnieszka Nowak

Do zadań koła należy:

 • Stała troska o ukwiecenie szkolnych korytarzy
 • Opieka nad szkolnym ogródkiem
 • Przygotowanie apeli oraz organizowanie konkursów związanych tematycznie z poznawaniem i ochroną środowiska przyrodniczego.

Corocznie członkowie Szkolnego Koła LOP inicjują akcje ekologiczne, do których należy „Sprzątanie świata” oraz „Tydzień Ziemi”. Podejmowane w ich ramach prace wspomagają międzynarodową działalność na rzecz środowiska człowieka oraz kształtują postawę zaangażowania w sprawy ekologii.

Formą wspomagającą działalność Szkolnego Koła LOP są wycieczki i rajdy.

W ich trakcie członkowie poznali m.in. zabytki architektury oraz walory przyrodnicze Piekar Śląskich, zwiedzali Górnośląski Park Etnograficzny oraz Ogród Zoologiczny w Chorzowie. Uczestniczyli też w rajdach pieszych, zarówno na Księżą Górę, jak i dalszych przebiegających trasami i szlakami turystycznymi Beskidu Śląskiego.


Szkolny Chór "Dzwoneczki"

Wybrany obraz

Opiekunką chóru jest mgr Henryka Frankowska

Co roku na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych spotyka się 20 do 30 uczniów. Spędzają czas śpiewając, grając na instrumentach i bawiąc się w teatr muzyczno - ruchowy. Większość programów i scenariuszy, które realizuje zespół są autorstwa opiekunki zespołu. Zespół w swoim dorobku ma liczne osiągnięcia i sukcesy. Szczegóły w zakładce "Dzwoneczki".

  

Koło Europejskie

Opiekunami koła są: mgr Sylwia Kulesza, mgr Adam Staś i mgr Natalia SzczęsnaWybrany obraz

Program klubu, realizacja programu według:

 • „Edukacja Europejska. Europa daleka czy bliska?” Krzysztof Ruchniewicz
 • „Edukacja Europejska w gimnazjum” pod red Iwony Wal i Natalii Rzepki 

Koło Regionalne

Wybrany obraz

  Opiekunką koła jest mgr Maria Osadnik

 Okazjonalne spotkania odbywają się przed uroczystościami szkolnymi.

 


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Wybrany obraz

 

Opiekunki: mgr Grażyna Süsser i mgr Dorota Gondek

W tym roku szkolnym, podobnie jak w latach minionych, głównym celem naszej działalności była pomoc rodzicom naszych uczniów w zaspokojeniu podstawowych potrzeb dzieci. Służyła temu całoroczna akcja „Śniadanie dla każdego ucznia”. Akcja była możliwa do przeprowadzenia dzięki zrozumieniu naszych potrzeb przez ludzi dobrej woli, którzy te śniadania sponsorowali. Dziękujemy im za to! W sprawnym przebiegu akcji mieli swój udział uczniowie, którzy codziennie rano dyżurowali, aby produkty na śniadania dotarły na czas do szkoły. Dzięki ludziom dobrej woli mogłyśmy też, po zapoznaniu się z potrzebami dzieci, zaopatrzyć je w niezbędną odzież i przybory szkolne. Mając na uwadze potrzeby naszych uczniów i ich rodzin, dyrekcja naszej szkoły wystąpiła o pomoc do Banku Żywnościowego. Pomoc została przyznana, a rozdysponowanie tej pomocy między potrzebujących należało właśnie do nas. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci włączyło się również w organizację V Festynu Rodzinnego, wydarzenia bardzo ważnego dla naszej społeczności szkolnej. Naszym zadaniem było nawiązanie współpracy z miejscowymi piekarniami, sklepami odzieżowymi i hurtowniami odzieżowymi. Wsparcie rzeczowe uzyskane w tych miejscach uświetniło nasz festyn. Mamy nadzieję, że nasze działania chociaż trochę uprzyjemniły pobyt w szkole naszym uczniom, a ich rodziców zachęcały do kontaktów ze szkołą.


Związek Harcerstwa Polskiego

Wybrany obraz

Opiekunem ZHP jest: phm Jolanta Górnicka-Kowal

Na terenie szkoły już od 1990 roku działa 19 Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku. Zbiórka drużyny cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Harcerze aktywnie uczestniczą w życiu szkoły oraz we wszystkich imprezach organizowanych przez Hufiec ZHP Bytom. Od kilku lat 19 DHNS zaprasza zaprzyjaźnione drużyny na wieczór wróżb i zabaw andrzejkowych, który organizowany jest w pięknej scenerii, w Restauracji "Głogowska". Harcerze każdego roku biorą udział w "Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku Hufca Bytom", w "Festiwalu Piosenki Harcerskiej", w "Zabawie Karnawałowej" oraz licznych rajdach i wycieczkach, a także innych atrakcyjnych imprezach. Do drużyny może wstąpić każdy uczeń. Wystarczy uśmiech i szczere chęci. Czuwaj!!!


Koło Czytelnicze

Wybrany obraz

 

 Opiekunką koła jest mgr Aneta Jędrak

Niemałą rolę w całości pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły spełnia biblioteka szkolna, jako podstawowa baza informacyjna dla uczniów i nauczycieli.

Koło czytelnicze tworzą uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem oraz działalnością biblioteki. Działalność koła ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze: przyczynia się do zwiększenia zainteresowania książką.

Inna działalność koła czytelniczego to pomoc nauczycielowi - bibliotekarzowi we współorganizowaniu różnorodnych imprez związanych czy to ze Świętem Biblioteki Szkolnej, czy to ze Świętem Misia, Światowym Dniem Książki itd.

Chętni członkowie koła uczestniczą w spotkaniach podczas, których czytają na głos wybrane przez nauczyciela pozycje książkowe, rozwijają zdolności plastyczne, pogłębiają zainteresowania czytelnicze, zdobywają umiejętności sprawnego korzystania z warsztatu informacyjnego.

"Kochajcie książkę, bo ona ułatwi Wam życie,

jak przyjaciel pomoże zorientować się w pstrej i burzliwej plątaninie myśli, uczuć,

zdarzeń, ona nauczy Was szanować człowieka

i samych siebie, ona uskrzydla rozum i serce..."


Pływanie

Wybrany obraz

Zajęcia prowadzi mgr Izabela Mnich

Wiele jest możliwości spędzania czasu wolnego. Z uwagi na korzyści płynące dla organizmu zaleca się, aby czas wolny sędzać w aktywny sposób z nie w sposób bierny. Biorąc pod uwagę tę przesłankę zaproponowano uczniom naszej szkoły zajęcia na basenie.

Za cel zajęć postawiono sobie:

 • Spopularyzowanie i poszerzenie zainteresowania pływaniem, jako dyscypliny sportowej, w której można sprawdzić swoje umiejętności,
 • Podejmowanie aktywności ruchowej poprzez zajęcia w środowisku wodnym,
 • Rozwijanie umiejętności pływackich i nabywanie nowych,
 • Rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie śląskim,
 • Udział w treningach, zawodach pływackich,
 • Przełamywanie lęku przed wodą,
 • Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami), pedagogizacja rodziców.

Na zajęcia zapraszamy w poniedziałki od godziny 15:45 na basenie Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Zajęcia trwają dwie godziny.