Historia szkoły

Idea szkolnictwa specjalnego w Radzionkowie narodziła się już w okresie międzywojennym. Pod koniec lat trzydziestych z inicjatywy p.Zofii Olszewskiej otwarto w Szkole Podstawowej Nr 1 w Radzionkowie klasę dla uczniów z upośledzeniem umysłowym. W roku 1952/53 otwarto w Radzionkowie Szkołę Specjalną Nr 5. Pierwszym dyrektorem tej szkoły została p. Zofia Olszewska. Placówka mieściła się w oddzielnym skrzydle nowego budynku, w którym funkcjonowała szkoła „jedenastolatka”.

W początkach lat sześćdziesiątych szkoła przygotowała się do wielkiej reformy szkolnej zarówno pod względem lokalowym jak i personalnym.
W nowym roku szkolnym 1963/1964 funkcję kierownika placówki objął Bonifacy Pakuła i pełnił ją do końca roku 1979. Kadra pedagogiczna liczyła 11 osób. 20 września 1967 roku stan uczniów wynosił 181, w tym 65 dziewcząt. Zorganizowano 10 oddziałów. Działał już Samorząd Uczniowski, SKA i LOP. Dzięki współpracy z zakładami opiekuńczymi dzieci wyjeżdżały na wycieczki i otrzymywały pomoc materialną z Polskiego Komitetu Opieki Społecznej. Miesięcznie z dożywiania korzystało 75 uczniów.

W roku 1974 przeprowadzono kompleksową wizytację szkoły. W tym czasie do szkoły uczęszczało już 200 dzieci. Dokonując analizy losów absolwentów ponad 70% młodzieży podejmowało naukę w szkołach zawodowych. Funkcję opiekuńczą sprawowała w owym czasie Kopalnia Andaluzja oraz firma „PRAZBET”.

W 1974 roku w związku z reformą administracyjną kraju Radzionków utracił prawa miejskie i został włączony do Bytomia. Konsekwencją tego była zmiana numeracji szkół – szkoła otrzymała nowy numer 22. Od 01.01.1980 roku na stanowisku dyrektora szkoły nastąpiła zmiana. Funkcję tę objęła Stefania Pakuła. Szkoła liczyła 8 oddziałów. Ogółem naukę pobierało 143 uczniów. Dwudziestoletni okres kierowania szkoła przez panią Stefanię Pakułową nie należał do łatwych. Trudna sytuacja społeczno – polityczna, w której znajdował się kraj znalazła swoje odbicie także w dziedzinie oświaty. Nakłady na szkolnictwo były coraz niższe i coraz bardziej ubożeli nasi wychowankowie. Należało nasilić funkcje opiekuńcze szkoły poprzez dożywianie, zaopatrzenie w odzież, wyposażenie wychowanków w przybory szkolne. Szkoła liczyła wtedy 13 oddziałów. Z dniem 01. 09.1989 roku dyrektorem szkoły została mgr Urszula Łabno.

Mimo trudności finansowych szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Kontynuowane są  zajęcia rewalidacyjne, korekcyjne, logopedyczne oraz nauczanie indywidualne. Wszystkie te działania mają  na celu pomoc  w przygotowaniu dziecka do samodzielności, a w przyszłości do zdobycia określonego zawodu. Na terenie szkoły działają takie organizacje jak: SU, ZHP, PCK, TPD, PCK, Koło Miłośników Radzionkowa, Chór Szkolny, SKS, Koło Informatyczne. Działalność tych organizacji ma na celu wszechstronny rozwój naszych wychowanków i ich zainteresowań.

W 2003 roku nowym dyrektorem szkoły została mgr Jolanta Stopka, która rozpoczęła swą działalność w funkcjonującym już Zespole Szkół Specjalnych.

   W II semestrze 2008/2009 szkoła została przeniesiona do nowego budynku szkolnego przy ulicy Nałkowskiej 2 w Radzionkowie (Rojcy).

W roku szkolnym 2018/2019 pełniącą obowiązki dyrektora szkoły została mgr Izabela Mnich – dotychczasowa wicedyrektor szkoły. W maju 2019 roku została dyrektorem szkoły. Jaka będzie dalsza historia szkoły? Czas pokaże.

Wypracowany wizerunek naszej szkoły to wspólna zasługa wszystkich pracowników placówki, wspaniałych nauczycieli, sponsorów, rodziców oraz sojuszników pracy pedagogicznej, których łączy jedna wielka idea: „wszystkie dzieci nasze są”.

Skip to content