Informacje ogólne o szkole

Status prawny Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Zespół Szkół Specjalnych z siedzibą: ul. Zofii Nałkowskiej 2, 41-922 Radzionków jest zespołem szkół w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna, Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 16, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2.

Zespół Szkół Specjalnych jest szkołą publiczną.

Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną Powiatu Tarnogórskiego.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet Powiatu Tarnogórskiego.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Władze placówki:

Dyrektor Szkoły – mgr Izabela Mnich

z-ca Dyrektora Szkoły – mgr Beata Brzytwa

Kierownik Administracyjno – Gospodarczy – mgr Jolanta Sorn

Samodzielny Referent: inż. Monika Hetmańczyk

Koordynator do spraw kształcenia branżowego: mgr Romuald Okrutny

Koordynator do spraw praktyk studenckich: dr Joanna Kucharewicz

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: 

Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, zastępca dyrektora szkoły, pedagog, psycholog oraz sekretarz szkoły.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną:

a)      adres do korespondencji: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zofii Nałkowskiej 2, 41 – 922 Radzionków,

b)      e-mail: zsradzionkow@op.pl,

c)      telefon/fax: 322866250.

Skip to content