Oferta

Oferta szkoły

Szkoła zapewnia działalność  dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne oraz nauczanie indywidualne. Wszystkie te działania mają  na celu pomoc  w przygotowaniu dziecka do samodzielności, a w przyszłości do zdobycia określonego zawodu.
Uczniowie Zespołu Szkół biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, gdzie zdobywają wysokie miejsca i imprezach kulturalnych. Dysponujemy:

 • pracownią komputerową
 • pracownią logopedyczną
 • gabinetem do terapii metodą Biofeedbacku wraz ze sprzętem wspomagającym terapię zaburzeń psychosomatycznych
 • salą Doświadczania Świata
 • salami rewalidacyjnymi z bogatym wyposażeniem
 • salą gier i zabaw
 • biblioteką z pracownią biblioterapeutyczną
 • dostępem do sali gimnastycznej oraz siłowni
 • gabinetem psychologa i pedagoga
 • gabinetem higienistki
 • świetlicą szkolną
 • kuchnią i stołówką szkolną