I-II BS po GM

wychowawca: A. Jędrak

ZAJĘCIA REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ  KLASA I- II BS po GM
PROWADZĄCA : Maria Osadnik
Sprawdź swoją wiedzę na temat ortografii. Powodzenia!
https://liblink.pl/viieSVSPbZ

załącznik

_____________________

Geografia. Temat: Utrwalenie wiadomości. Na podstawie ostatnich 5 lekcji proszę o skonstruowanie 10 dowolnych pytań dotyczących materiału z geografii. Pytania proszę skonstruować w taki sposób, abyście sami umieli na nie odpowiedzieć.Pozdrawiam Was gorąco i życzę udanych i ciepłych wakacji.

____________

Barbara Kijowska –  Historia
Klasa I-II Branżowa (po gimnazjum)  23.06.2020 (wtorek)

Drodzy uczniowie. To już nasza ostatnia lekcja historii w tym roku szkolnym.

Temat: Europa i świat na przełomie XX i XXI wieku.

1.W latach 90 nastąpił rozpad ZSRR. Kraje zależne od ZSRR zyskały możliwość odzyskania samodzielności i niepodległości.
2.Państwa byłego bloku wschodniego po 1989 roku rozpoczęły integrację z Europą Zachodnią.
3.Po rozpadzie ZSRR na świecie pozostało jedno supermocarstwo – Stany Zjednoczone.
4. Spośród byłych sowieckich republik ustrój demokratyczny najszybciej wprowadziły Litwa, Łotwa i Estonia.
5.Większość państw byłego bloku wschodniego rozpoczęła współpracę z Unią Europejską.  
6.W 1991 rozpoczął się rozpad Jugosławii i trwał wiele lat. Kraje wchodzące w skład Jugosławii toczyły ze sobą spory o terytoria.
W załączniku znajduje się mapka z krajami, które powstały z rozpadu Jugosławii.

DLA CHĘTNYCH:

Zadania – gry online  (tylko dla chętnych) – pamiętajcie o podaniu swoich inicjałów lub imię i pierwsza litera nazwiska:
1)Sprawdź swoją wiedzę – WISIELEC:

https://liblink.pl/aZp7Vqb0js


2)Wybierz właściwą odpowiedź:
https://liblink.pl/6tXogJgYKX

W razie pytań proszę o kontakt: b.kijowska@gmail.com, lub na mój nr telefonu (który otrzymaliście od swojej wychowawczyni).

To wszystko na dziś.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego wypoczynku.
Do zobaczenia po wakacjach.
Barbara Kijowska

______________

Agnieszka Nowak – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 23. 06. 2020 r.

Wraz z początkiem lata obchodzony jest Dzień Ojca. Przygotuj kartkę dla Taty, wykorzystując stronę internetową: https://liblink.pl/2auTcaoTUH . Zredaguj życzenia, związane z tym wydarzeniem.

Powodzenia!
Życzę dobrych, bezpiecznie spędzonych wakacji letnich!
Agnieszka Nowak

________________________

Edukacja Informatyczna – Jan Jagieła

Witam, na ostatnie zajęcia proponuję porządki w komputerze. Szczegółowy filmik pomaga nam to zrobić profesjonalnie. My jednak wystarczy jak usuniemy z pulpitu, czy innej lokalizacji własne (stworzone przez siebie) niepotrzebne już pliki i foldery i wrzucimy je do kosza.

Życzę udanych wakacji i do zobaczenia!

_____________________________

RELIGIA – EWA PIONTEK
DATA:21.06 – 23.06.

TEMAT: WAKACJE Z JEZUSEM.

Drodzy uczniowie, zbliżają się wakacje- czas odpoczynku. Przeżywamy je razem z Bogiem.Będąc blisko domu czy też z dala pamiętajmy o codziennej modlitwie i o niedzielnej Mszy świętej.
Polecenie nauczyciela:
– napisz w zeszycie temat lekcji,
– weż udział w wirtualnej katechezie,
– następnie zapoznaj się z zasadami bezpiecznego spędzania wakacjI.

https://liblink.pl/229G5fjE93

https://liblink.pl/OEpeqwxMfu

________________________

Aneta Jędrak  23-24.06.2020r. Język polski kl. I-II BS po GM

23.06.2020r.
Temat lekcji: Podsumowanie wiadomości z języka polskiego.

Pracujemy na materiale, który zostanie Wam przesłany na WhatsApp-ie – lekcję prowadzimy w formie rozmowy z wykorzystaniem tej aplikacji.

24.06.2020r.
Temat lekcji: Wyrazić słowem – moje wakacyjne plany.

Polecenie nauczyciela:
1.Zapisz temat lekcji w zeszycie.
2.Po przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielem (WhatsApp) napisz w zeszycie krótką notatkę, w której opiszesz swoje wakacyjne plany.

Notatki przesyłamy do p. Anety Jędrak zgodnie z naszymi ustaleniami. Pozostajemy w stałym kontakcie na WhatsApp-ie.
W razie problemów, pytań piszcie proszę:)

_______________________

Agnieszka Nowak – BIOLOGIA – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 22. 06. 2020 r.
Temat zajęć: Międzynarodowe formy ochrony przyrody. Podsumowanie wiadomości.

W realizacji ostatnich zajęć, prowadzonych w tym roku szkolnym, wykorzystana zostanie strona internetowa: https://liblink.pl/DClSlapCPp . W oparciu o nią ułóż notatkę, dotyczącą międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony przyrody.
W ramach podsumowania wykonaj zadania, wybierając dogodną dla siebie formę:
– link do wskazanej strony internetowej, ćwiczenia (1-5) umieszczone są po Słowniczku,
– podręcznik, ćwiczenia (1-6) umieszczone są w rozdziale 3: Sprawdź, czy już umiesz! (strony: 170-172).

Dziękując za współpracę w ramach nauki zdalnej, życzę Wam dobrych, bezpiecznie spędzonych wakacji letnich!
Agnieszka Nowak

_________________________

EDB – Jan Jagieła

Witam, dzisiejszy temat będzie w zasadzie ostatnim tematem z treści nauczania. A brzmi on następująco:

Jak bezpiecznie żyć, pracować i funkcjonować?

W świetle tylu zagrożeń i niebezpieczeństw tego świata należy szukać sposobu na dobre życie, szukać takich rozwiązań we wszystkich dziedzinach życia, aby zachować bezpieczeństwo swoje i innych.

Ostatnie zadanie:

Napisz kilka najważniejszych dla Ciebie zasad, które pomogą Ci w życiu, aby zachować bezpieczeństwo swoje i innych. Podam kilka przykładów:

 • Unikaj brawury podczas jazdy pojazdami,
 • w czasie zagrożeń szukaj odpowiedniego schronienia i nie narażaj się na bezpośrednie niebezpieczeństwo,
 • itp.

_________________________

Rewalidacja – Joanna Bulska – I- II BS po GM
Rozwiąż krzyżówkę. Możesz wybrać.
https://liblink.pl/szzyMX6L2g
https://liblink.pl/44ocOcGBvw
https://liblink.pl/gjyKWmeaBZ

RELIGIA – EWA PIONTEK
DATA: 15.06.
TEMAT: MÓJ CZYNNY I ŚWIADOMY UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ.

Drodzy uczniowie zapraszam was do udziału w katechezie wirtualnej poświęconej Mszy świętej.

https://liblink.pl/SMkVMvEzjo

____________

Agnieszka Nowak – BIOLOGIA – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 15. 06. 2020 r.
Temat zajęć: Ochrona przyrody w Polsce.

Witam Was! W realizacji tematu wykorzystana zostanie znana Wam strona internetowa: https://liblink.pl/yw26kHCIoY . Po zapisaniu notatki, opierając się o nią (lub o podręcznik), z łatwością wykonasz zadanie-ćwiczenie.
NOTATKA:
1. Przyroda w Polsce jest chroniona na wszystkich poziomach różnorodności biologicznej poprzez ochronę bierną lub ochronę czynną.
2. Formy ochrony obszarowej w Polsce to: park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu oraz obszar sieci Natura 2000.
3. Zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów są w naszym kraju objęte ochroną gatunkową.
4. Formy ochrony indywidualnej w Polsce to: pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy.  
ZADANIE-ĆWICZENIE:
Opisz szczegółowo jedną z form ochrony przyrody w Polsce. Wskaż konkretne przykłady.
Powodzenia!
Agnieszka Nowak

________________________Natalia Szczęsna – JĘZYK ANGIELSKI – II Branżówka (od Pani Anety) – 15.06- 26.06.2020r.

https://liblink.pl/tL1BNDkGTi

________________________________

 

Aneta Jędrak  09-10.06.2020r. Język polski kl. I-II BS po GM

09.06.2020r.
Temat lekcji: O języku reklamy.

Pracujemy na materiale, który zostanie Wam przesłany na WhatsApp-ie.
Polecenie nauczyciela:
1.Zapisz temat lekcji w zeszycie.
2.Zapoznaj się z fragmentem wywiadu przeprowadzonego z prof. Jerzym Bralczykiem (tekst zostanie przesłany na WhatsApp-a str. 194-195 podręcznika).
3.Wyjaśnij i zapisz pod tematem lekcji w zeszycie pojęcia: slogan, persfazja.

10.06.2020r.
Temat lekcji: Warto poznawać pasjonatów.

Pracujemy na materiale, który zostanie Wam przesłany na WhatsApp-ie.
Polecenie nauczyciela:
1.Zapisz temat lekcji w zeszycie.
2.Zapoznaj się z tekstem E. nowosielskiej pt. Mechanik roku o swojej pracy, o swoich pasjach (tekst zostanie przesłany na WhatsApp-a str. 167-169 podręcznika).
3.Pod tematem lekcji napisz, jaka jest Twoja pasja?

Notatki przesyłamy do p. Anety Jędrak zgodnie z naszymi ustaleniami. Pozostajemy w stałym kontakcie na WhatsApp-ie.
W razie problemów, pytań piszcie proszę:)


 

Geografia. Dzień dobry przesyłam materiały z geografii. Temat: Gospodarka morska. Proszę zapoznać się z przygotowanym materiałem i sporządzić notatkę. Pozdrawiam i życzę miłej pracy

Anna Fleszar

………………………………………………….

Historia, 9.06.2020 (wtorek)
Klasa I-II Branżowa (po gimnazjum)
Zapisz w zeszycie temat lekcji i krótką notatkę:

Temat: Wyzwania współczesnego świata.

1.Problemy demograficzne – coraz więcej państw staje przed wyzwaniem, jakim jest starzenie się społeczeństwa i spadek dzietności. Może to spowodować kryzys systemów emerytalnych.
2.Nierówności społeczne – świat podzielony jest na obszary bogate (bogata Północ) i biedne (biedne Południe). Jednym z najbiedniejszych regionów świata jest tzw. CZARNA AFRYKA (część Afryki na południe od Sahary).


DLA CHĘTNYCH – prezentacja (nie robimy notatki z prezentacji!!!). W prezentacji znajdziecie więcej informacji na temat podziału świata na kraje bogate i biedne:
https://liblink.pl/n2sYfKgiRw

3.Zagrożenie terrorystyczne – od czasu zamachów z 11 września 2001 roku zagrożenie ze strony islamistów stało się jeszcze większe. Celem ataków tzw. PAŃSTWA ISLAMSKIEGO (ISIS) stali się zwykli ludzie – na koncertach, podczas podróży czy zakupów.
4.Zagrożenia ekologiczne – szybki rozwój cywilizacji zagraża środowisku naturalnemu i powoduje jego zniszczenie.
5.Zagrożenia zdrowotne – rozwój chorób zakaźnych takich jak AIDS, malaria, gruźlica w krajach rozwijających się. W krajach bogatych zagrożenie to zostało ograniczone przez szczepionki. Ludzie zapadają na choroby cywilizacyjne czyli nowotwory, depresję czy schorzenia układu krążenia.

DLA CHĘTNYCH:
https://liblink.pl/pqu90Q01ZQ

Dziś nie mam dla Was zadania domowego, ale możecie przesłać mi zdjęcie notatki (na plusa) – b.kijowska@gmail.com.
Pozdrawiam. Barbara Kijowska.

………………………………………………

Agnieszka Nowak – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 09. 06. 2020 r.

Sprawdź się w dwóch zadaniach obejmujących:
1. znajomość zasad pisowni z mieszanych reguł ortograficznych – https://liblink.pl/fqP4HciahM ,
1. rozwiązywanie najlepszych zagadek i łamigłówek – https://liblink.pl/cDrs827v3U .
Powodzenia!
Agnieszka Nowak

……………………………………..

ZAJĘCIA REWALIDACJI IDYWIDUALNEJ  KLASA I-II BS po  GM      09.06.2020
PROWADZĄCA : Maria Osadnik
Sprawdź swoją wiedzę na temat figur geometrycznych i rozwiąż test. Powodzenia!
https://liblink.pl/f1IxrxsTrA

załącznik

…………………………………………

EDB – Jan Jagieła

Witam powoli zbliżamy się do końca realizacji materiału z EDB. Został nam jeszcze temat:

Ekstremalne warunki pogodowe.

Obejrzyjcie prezentację i wypiszcie w zeszytach te zagrożenia, które występują w wymienionych porach roku.

Powodzenia!

………………………………………….

Sylwia Kulesza
kl. I-II BS po GM j.angielski 08.06, 10.06
https://liblink.pl/CW6oqVOrrS

……………………………………….

Natalia Szczęsna – JĘZYK ANGIELSKI – II Branżówka (od Pani Anety) – 08.06- 12.06.2020r.

https://liblink.pl/sI5xVLjbR5

……………………………………………………………..

Agnieszka Nowak – BIOLOGIA – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 08. 06. 2020 r.
Temat zajęć: Sposoby ochrony przyrody.

Realizację tematyki zajęć wesprze strona internetowa: https://liblink.pl/79g1iVEvMf . Po przeanalizowaniu zagadnień proszę przepisać notatkę, a następnie zaznajomić się z -dołączoną do zajęć- kartą pracy i wykonać, zawarte w niej, zadania-ćwiczenia.
NOTATKA:
1. Ze względu na zakres objętych ochroną elementów przyrody wyróżniamy:
a) ochronę indywidualną,
b) ochronę gatunkową,
c) ochronę obszarową.
2. Ze względu na stopień ingerencji człowieka w ekosystem w celu jego ochrony wyróżniamy:
a) ochronę bierną,
b) ochronę czynną.
3. Biorąc pod uwagę możliwość gospodarczego wykorzystania przyrody, wyróżnia się:
a) ochronę ścisłą,
b) ochronę częściową.
4. Kolejnym kryterium wyróżniania sposobów ochrony przyrody jest miejsce, w którym realizuje się działania, z nią związane. Możemy tu wyodrębnić dwa rodzaje, którymi są:
a) ochrona in situ (w naturalnym miejscu występowania objętych ochroną gatunków i elementów przyrody nieożywionej),
b) ochrona ex situ (poza miejscem naturalnego występowania gatunku).
ZADANIA-ĆWICZENIA zawiera karta pracy, dołączona do zajęć. Proszę, by -rozwiązując je- postępować według zawartych w niej poleceń.
Powodzenia!

załącznik 
Agnieszka Nowak

……………………………………………………..

RELIGIA – EWA PIONTEK
DATA 8.06.-10.06.

TEMAT:  IDZIE MÓJ PAN  – BOŻE CIAŁO.

Drodzy uczniowie, w czwartek będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało.Tego dnia szczególnie dziękujemy Panu Jezusowi, że został z nami pod postacią Chleba i Wina. W tym tygodniu zapraszam was do udziału w katechezie wirtualnej.

https://liblink.pl/4RTpMfT69K

……………………………………………………..

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – KLASA I-II  BS po GM  02.06.2020
prowadząca: Maria Osadnik
Sprawdź swoją wiedzę na temat geometrii :
https://liblink.pl/kDQ1yKNiTf

załącznik
Powodzenia!

Rewalidacja – Joanna Bulska – I- II BS po GM
www.gry-matematyczne.pl
Liczby parzyste
Matematyczne kręgle
Naj, najwięcej

https://liblink.pl/MIqZ70rpH3 krzyżówka jednoliterowa
https://liblink.pl/yMdxHt4J5n
https://liblink.pl/6ObKzeizMd
………………………………………………………

………………………………………..

Informatyka – Jan Jagieła

Dziś proponuję trochę rozrywki z komputerem:

rozwiąż guiz w wersji demo

………………

………………………………………..

EDB – Jan Jagieła 2.6.

Temat: Rany i krwawienia.

Przeczytaj i zapoznaj się z tematem na stronie 42 w podręczniku, a następnie zapisz do zeszytu:

-rodzaje ran,

-opisz jeden ze sposobów opatrywania ran.

Powodzenia

 

…………………..

Geografia Dzień dobry przesyłam materiały do lekcji z geografii.
Odpowiedz na pytania
1. Jakie mamy rodzaje zasobów?
2. Co to jest recykling?
3.Co to jest Antropopresja, podaj przykłady.
4.KRÓTKO OPISZ ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.
załącznik 1

………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Historia, 2.06.2020 (wtorek)       Barbara Kijowska
Klasa I-II Branżowa (po gimnazjum)

Zapisz w zeszycie temat lekcji i krótką notatkę:

Temat: Polska po 1989 roku.

1.Pod koniec 1989 roku przywrócono dawną nazwę państwa: Rzeczpospolita Polska (RP).
2.W latach 90 XX wieku rozpoczęły się w Polsce reformy gospodarcze, wzrosła wartość złotówki, rozwinął się prywatny handel i przemysł.
3.Zniesiono CENZURĘ – gazety i czasopisma mogły swobodnie przekazywać informacje.
4.W grudniu 1990 roku odbyły się pierwsze po wojnie wolne wybory prezydenckie. Prezydentem został LECH WAŁĘSA.
5.Lech Wałęsa był pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej wybranym w wolnych wyborach. Otrzymał on insygnia władzy od przybyłego z Londynu Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego prezydenta rządu polskiego na uchodźstwie.
6.Pięć lat później prezydentem został ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI.
7.W kwietniu 1997 roku uchwalona została nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla chętnych:
https://liblink.pl/CfWcO29LT6

Tym razem nie mam dla Was zadania domowego. Możecie wysłać mi zdjęcie notatki (na plusa) na adres: b.kijowska@gmail.com lub na mój nr telefonu.
Pozdrawiam. Barbara Kijowska

………………………………………….

Agnieszka Nowak – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 02. 06. 2020 r.

Obejrzyj filmy:
– https://liblink.pl/jzPiZzrOZE
– https://liblink.pl/BiJ01djCPk
– https://liblink.pl/PtFolsimyb .
Rozwiąż krzyżówkę, wykorzystując treść filmów. Jeżeli chcesz – zilustruj hasło, stanowiące rozwiązanie krzyżówki.
Powodzenia!

załącznik


Agnieszka Nowak

……………………….

Sylwia Kulesza
kl. I-II BS po GM j.angielski 01.06, 03.06
https://liblink.pl/CW6oqVOrrS

…………………

Agnieszka Nowak – BIOLOGIA – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 01. 06. 2020 r.
Temat zajęć: Motywy i koncepcje ochrony przyrody.

Realizacja tematu oparta jest o stronę internetową: https://liblink.pl/1bpncc8HOE . Do zajęć dołączona jest karta pracy. Proszę o zaznajomienie się z nią, postępując według zawartych w niej poleceń. W ten sposób powstanie skonstruowana samodzielnie notatka (na ocenę), jak również uzupełnione zostaną zadania-ćwiczenia (na ocenę).
Powodzenia!

załącznik
Agnieszka Nowak

………………………………………..

EDB – Jan Jagieła 02.06

Temat: Międzynarodowe Prawo Humanitarne.

Przeczytaj i zapoznaj się z tematem na stronie epodręcznika, a następnie zapisz do zeszytu:

Temat: Międzynarodowe Prawo Humanitarne.

 • Międzynarodowe prawo humanitarne jest częścią międzynarodowego prawa publicznego. Prawo to chroni osoby nieuczestniczące i przestające uczestniczyć w konfliktach zbrojnych, a także ogranicza metody i środki prowadzenia tych konfliktów.
 • Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego to: humanitaryzm, rozróżnianie, konieczność wojskowa, zapobieganie zbędnym cierpieniom oraz proporcjonalność.
 • Międzynarodowa Służba Poszukiwań(ITS) została utworzona po II wojnie światowej w celu organizacji działań ukierunkowanych na tropienie losów i rejestrowanie osób zaginionych w trakcie tego konfliktu.

 

……………..

RELIGIA- EWA PIONTEK

DATA 1.06.- 3.06.

TEMAT: TRÓJCA ŚWIĘTA-  w IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Drodzy uczniowie, w najbliższą niedzielę będziemy w kościele Święto Przenajświętszej Trójcy. W tym tygodniu chcemy przybliżyć Jej tajemnicę.
Polecenie nauczyciela:
1. napisz w zeszycie podany temat.
2.Przeczytaj tekst ze str. 98.
3. Wykonaj zadania ze str.99.
Życzę powodzenia.

załacznik

………………………….

Aneta Jędrak  02-03.06.2020r. Język polski kl. I-II BS po GM

02.06.2020r.
Temat lekcji: Reklamacja.
Pracujemy na materiale, który zostanie Wam przesłany na WhatsApp-ie.
Polecenie nauczyciela:
1.Zapoznaj się z definicją pojęcia reklamacja. Zapisz ją w zeszycie – pod tematem lekcji.
2.Zapoznaj się ze wzorem reklamacji.
3.Ułóż i zapisz w zeszycie tekst reklamacji dotyczącej wadliwego sprzętu RTV – telewizora, który po kilku tygodniach użytkowania okazał się wadliwy.

03.06.2020r.
Temat lekcji: Rozmowa kwalifikacyjna.
Pracujemy na materiale, który zostanie Wam przesłany na WhatsApp-ie.
1.Zapoznaj się z tekstem dotyczącym rozmowy kwalifikacyjnej.
2.Zapoznaj się i zapisz w zeszycie, jak należy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Notatki przesyłamy do p. Anety Jędrak zgodnie z naszymi ustaleniami. Pozostajemy w stałym kontakcie na WhatsApp-ie.
W razie problemów, pytań piszcie proszę:)

……………………………………..

Natalia Szczęsna – JĘZYK ANGIELSKI – II Branżówka (od Pani Anety) – 01.06- 05.06.2020r.

https://liblink.pl/eNEM9qXYt2

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE  KLASA I-II BS po GM 26.05  Maria Osadnik
Drodzy uczniowie, dzisiaj zachęcam Was do sprawdzenia swojej wiedzy z języka polskiego i poprawnej pisowni z nie. Pozdrawiam, Maria Osadnik
Rozwiąż dyktando reguła: pisownia z nie
https://liblink.pl/trCBEPyyC1
Powodzenia!

Informatyka

Materiały do pracy 27.05.2020 

Temat: Instalacja programów do edycji obrazu.

Witam, na filmie

nagrałem sposób pobierania i instalacji programu irfanview – do edycji grafiki.

Proszę pobrać i zainstalować oprogramowanie oraz spolszczenie, a następnie przy pomocy tego programu dokonać kilku zabiegów na skopiowanych zdjęciach – podobnie jak na filmie.

Proszę wykonać prtscrn czyli zrzut ekranu z programem oraz przysłać pliki obrócone i o różnych rozmiarach.

 

infzssradzionkow@gmail.com

Proszę pamiętać w emailach o swoim imieniu i nazwisku. Pozdrawiam

Jan Jagieła

……………………………………

Geografia Witam klasę I BS po GM. Przesyłam Wam materiał z lekcji i proszę o krótką notatkę max na 1 stronę. Pozdrawiam i życzę miłej pracy Anna Fleszar.
Załącznik 1

…………………

Historia, 26.05.2020 (wtorek)
Klasa I-II Branżowa (po gimnazjum)
Zapisz w zeszycie temat lekcji i krótką notatkę:

Temat: Polska droga do wolności.

1.Pod koniec lat 70 w Polsce zapanował kryzys gospodarczy. W 1980 roku doszło do protestów robotniczych w Stoczni Gdańskiej. Na czele protestujących stał Lech Wałęsa.
2.W 1980 roku doszło do podpisania porozumienia strajkujących z rządem PRL i utworzono NSZZ SOLIDARNOŚĆ –  pierwszy związek zawodowy niezależny od władz komunistycznych.
3.Władze nie chciały wprowadzić reform w państwie. Obawiały się też utraty władzy. 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski wprowadził w Polsce STAN WOJENNY (aż do 22 lipca 1983 roku).

DLA CHĘTNYCH – krótki film o wprowadzeniu stanu wojennego:
https://liblink.pl/oDOWtberI0
https://liblink.pl/1fXnrsZqtX

4.Po wprowadzeniu stanu wojennego Solidarność została rozwiązana, a jej przywódcy zostali INTERNOWANI (pozbawieni wolności).
5.W 1989 roku doszło do spotkania przedstawicieli rządu z przeciwnikami, czyli OPOZYCJĄ. Były to  obrady OKRĄGŁEGO STOŁU. W czerwcu 1989 roku uczestnicy obrad podpisali porozumienie:
–  przywrócono działalność związków zawodowych,
– powołano urząd prezydenta
– zdecydowano o wyborach do sejmu i senatu.
6. 4 czerwca 1989 roku odbyły się wybory. Sukces odniosła w nich Solidarność. Premierem został Tadeusz Mazowiecki (związany z Solidarnością). Powstał pierwszy demokratyczny (niekomunistyczny) rząd w bloku wschodnim.

ZADANIE DOMOWE:
1.Wejdź na stronę, która znajduje się pod linkiem na dole. Przed tobą pojawi się gra. Wpisz proszę swoje imię i pierwszą literę nazwiska np. Barbara Kijowska – inicjał to Barbara K.  Twoim zadaniem będzie uzupełnienie tekstu wyrazami znajdującymi się w ramce. Skup się i postaraj się wykonać ćwiczenie prawidłowo.  Możesz korzystać z notatki z lekcji. Wyniki będą w moim programie. Oczywiście zadanie na ocenę. Życzę powodzenia.

https://liblink.pl/aaCy7zXQkq

Po uzupełnieniu tekstu należy kliknąć w ramkę na dole Submit answers (wówczas pokażą się wyniki).
Powodzenia.

Pozdrawiam. Barbara Kijowska.

Język angielski 25-27.05 Adam Staś

Witajcie! Dzisiaj popracujemy nad nowymi słówkami- shopping czyli zakupy. Spójrzcie na kartę pracy. W lewym górnym rogu widzicie słówka dotyczące robienia zakupów. Wszystkie te słówka przepiszcie do zeszytu pod temat: Shopping. Następnie przy pomocy karty pracy nr 2 przetłumaczcie te słowa na język polski żebyście wiedzieli co one znaczą. Jutro Zróbcie zadanie nr 4 (karta pracy 1)- dopiszcie brakujące słowa. W środę zróbcie zadanie 5 (karta pracy 1)- napiszcie jaki zwrot lub jakie słowo pasuje do danego zdania. Przy rozumieniu o co chodzi w zdaniach możecie wspomóc się słownikiem. Czekam na wasze prace! Możecie wysyłać do mnie na messenger, na meila lub do pana Damiana. Pozdrawiam. Adam Staś

karta pracy 1

karta pracy 2

 

………………………………………

Aneta Jędrak  26-27.05.2020r. Język polski kl. I-II BS po GM

26.05.2020r.

Temat lekcji: Ćwiczenia ortograficzne.

Pracujemy na materiale, który zostanie Wam przesłany na WhatsApp-ie.
Polecenie nauczyciela:

1.Korzystając ze słownika ortograficznego, wykonaj poprawnie ćwiczenia przesłane przez nauczyciela.
2.Wykonane ćwiczenia zapisz w zeszycie pod tematem lekcji.

27.05.2020r.

Temat lekcji: Co to jest reklama?

1.Zapoznaj się z tekstem zamieszczonym w przekazanym Wam materiale  (str. 193).
2.Pod tematem lekcji zapisz definicję pojęcia reklama.
3.Wykonaj zadanie 1 z przesłanego materiału (str. 193).
4.Wykonane ćwiczenie zapisz w zeszycie.

Notatki przesyłamy do p. Anety Jędrak zgodnie z naszymi ustaleniami. Pozostajemy w stałym kontakcie na WhatsApp-ie.
W razie problemów, pytań piszcie proszę:)

………………………………………..

Natalia Szczęsna – JĘZYK ANGIELSKI – II Branżówka (od Pani Anety) – 25.05- 29.05.2020r.

https://liblink.pl/LCwGf2jo0O

……………………………………………………………….

Agnieszka Nowak – BIOLOGIA – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 25. 05. 2020 r.
Temat zajęć: Zagrożenia różnorodności biologicznej.

Realizację tematu umożliwi wykorzystanie linku do strony internetowej: https://liblink.pl/niB0r2GMEW . Zobowiązuję do zaznajomienia się z treścią, jak również do analizy zagadnień, z nią związanych. Proszę o przepisanie notatki oraz o wykonanie poleceń, wskazanych w pracy samodzielnej.
NOTATKA:
1. Działania człowieka są przyczyną spadku różnorodności biologicznej na wszystkich jej poziomach.
2. Głównymi bezpośrednimi czynnikami spadku różnorodności biologicznej są:
a) zanikanie naturalnych siedlisk i ekosystemów,
b) wprowadzenie do środowisk gatunków inwazyjnych,
c) zanieczyszczenie środowiska,
d) nadmierna eksploatacja zasobów przyrody i zmiany klimatyczne.
3. Gorące punkty bioróżnorodności to niezwykle cenne przyrodniczo ekosystemy, zagrożone wskutek degradacji siedlisk naturalnych.
PRACA SAMODZIELNA:
1. Przyporządkuj typom zagrożeń opisy zmian, zachodzących w środowisku. Wykonaj zadanie z linku.
2. Co to są gatunki inwazyjne? Napisz odpowiedź.
Na zdjęcia prac czekam do piątku, do 29 maja.
Powodzenia!
Agnieszka Nowak

…………………………

Sylwia Kulesza
kl. I-II BS po GM j.angielski 25.05, 27.05
https://liblink.pl/CW6oqVOrrS

…………………………………………………..

Agnieszka Nowak – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 26. 05. 2020 r.
Temat zajęć: Ogrodniczy pomysł na Dzień Matki.

W realizację tematu wpisane są następujące elementy: puszka (na przykład po ananasach), którą zamienisz w recyklingową doniczkę, ziemia i kwiat. Sposób wykonania pokazuje załącznik – karta pracy. Wykorzystaj film: https://liblink.pl/x5l0eq2Bup . Przejmij inicjatywę, wówczas Twój prezent stanie się jeszcze milszy.
Powodzenia!

załącznik
Agnieszka Nowak

Rewalidacja – Joanna Bulska – I- II BS po GM
www.gry-matematyczne.pl
Gry matematyczne, zabawy matematyczne…
Która godzina? Liczby rzymskie, zegar. Zegarek Pana Stanisława (wskaż poprawną godzinę).
Liczby parzyste. To bardzo proste! Kliknij na wszystkie liczby parzyste umieszczone w grze. Jeśli jesteś pewny(a), że wybrałaś te właściwe – kliknij w przycisk Sprawdzam. Jeśli nie zaznaczyłeś wszystkich liczb parzystych lub zaznaczyłeś liczby nie będące parzystymi – te niepoprane zostaną podświetlone na czerwono.
Żaba – odejmowanie do 30. Mała, zielona żabka wybrała się na spacer po lesie. Przeskakuje z liścia na liść. Aby skoczyła na kolejny liść – wskaż liść z liczbą, która jest wynikiem odejmowania. Czy uzyskasz 8 punktów na 10 skoków? Jeśli tak – przejdziesz na kolejny poziom. Sprawdź się i pomóż małej żabie 🙂
Rzymskie cyfry. Po pożarze Rzymu także żołnierze rzymscy odbudowywali Wieczne Miasto. Pomóż żołnierzowi odbudować fragment muru. Musisz wymieniać cegły – chmurka nad żołnierzem pokazuje cegłę do wymiany w systemie liczb rzymskich – Ty klikaj na odpowiednią cegłę, aby dokonać naprawy:)
…………………………………………………..

…………………………………….

RELIGIA  EWA PIONTEK

DATA 26.05.-28.05.

TEMAT: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.
Na dzisiejszej lekcji mamy poznać prawdę o Osobie i działaniu Ducha Świętego.
Polecenie nauczyciela: zapisz w zeszycie podany temat. Następnie przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj z karty pracy zadanie 2, 3 i 4.

karta pracy

podręcznik

Informatyka

Materiały do pracy 21.05.2020 

Temat: Zabezpieczenia dokumentów – PDF.

Witam, na filmie

nagrałem informacje na temat konwersji plików na format PDF.

Proszę stworzyć plik w jakimś edytorze tekstu, napisać temat oraz swoje imię i nazwisko oraz klasę. Następnie proszę zapisać plik w normalnym rozszerzeniu.

Następnie na stronie internetowej dokonaj konwersji pliku na pdf.

Taki plik prześlij mi emailem:

infzssradzionkow@gmail.com

Proszę pamiętać w emailach o swoim imieniu i nazwisku. Pozdrawiam

Jan Jagieła

Maria Osadnik – REWALIDACJA, kl. I-II BS po GM  19.05.2020

Sprawdź swoją wiedzę na temat gramatyki języki polskiego  i weź zagraj w Milionerów . Powodzenia!
https://liblink.pl/TmmC25UbkP

załącznik

Geografia

Dzień dobry proszę zapoznać się z tekstem, mapami i tabelami. Na końcu tekstu są dwa krótkie zadania. Miłej pracy z pozdrowieniami Anna Fleszar.
Załącznik 1

EDB – 19 maja

Witam Was kochani, tym razem informację o nauczaniu online na dzień dzisiejszy wysłałem na Wasze szkolne maile. Proszę się zalogować i przeczytać, a następnie odpowiedzieć na moją wiadomość. Jeżeli ktoś jeszcze ma kłopoty z zalogowaniem się na szkolny mail – proszę o kontakt w tej sprawie – pomogę.

Pozdrawiam Jan Jagieła

Historia, 19.05.2020 (wtorek)
Klasa I-II Branżowa (po gimnazjum)

Zapisz w zeszycie temat lekcji i krótką notatkę:

Temat: Kryzys i upadek komunizmu w Europie.

1.W latach 1989 do 1991 państwa Europy Wschodniej wyzwoliły się spod władzy komunistów.
2.W 1989 roku w państwach bloku wschodniego doszło do wydarzeń, które doprowadziły do upadku komunizmu. Wydarzenia te nazwano Jesienią Ludów:
– rozpad Czechosłowacji na Czechy i Słowację,
– powstanie Solidarności w Polsce, obrady okrągłego stołu i wolne wybory,
– upadek Muru Berlińskiego (po 28 latach istnienia) i zjednoczenie Niemiec.
3.W grudniu 1991 roku zadecydowano o rozwiązaniu ZSRR.
4.26 kwietnia 1986 roku doszło do awarii w elektrowni atomowej w Czarnobylu. W wyniku wybuchu reaktora skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar ponad 120 tysięcy  km, a w powietrze wzbiła się chmura radioaktywnego pyłu, która rozprzestrzeniła się nad Europą. Władze ZSRR utrzymywały awarię w tajemnicy, wskutek czego miliony mieszkańców Europy zostało napromieniowanych.

Jeśli zainteresował cię temat wybuchu elektrowni w Czarnobylu koniecznie zobacz krótki film:
https://liblink.pl/CKTyjwVI3u


Dziś nie mam dla Was zadania domowego, ale możecie przesłać mi zdjęcie notatki (na plusa) – b.kijowska@gmail.com.
Wasza pilna praca na pewno będzie nagrodzona. A w przyszłym tygodniu postaram się wystawić każdemu z Was proponowaną ocenę końcową z historii.
Pozdrawiam. Barbara Kijowska.

Agnieszka Nowak – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 19. 05. 2020 r.
Temat zajęć: Sprawdzamy swoje umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

Sprawdź się w rozwiązywaniu zadań, dotyczących jednostek długości. Proponuję zadania na dobieranie oraz zadania z luką. Wykorzystaj strony internetowe:
– jednostki długości – www.oeiizk.edu.pl/matma/kwasnik/jednostki.htm
– jednostki długości i ich zamiana – www.oeiizk.edu.pl/matma/kwasnik/jednluka.htm
Powodzenia!
Agnieszka Nowak

Sylwia Kulesza
kl. I-II BS po GM j.angielski 18.05, 20.05
https://liblink.pl/CW6oqVOrrS

Agnieszka Nowak – BIOLOGIA – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 18. 05. 2020 r.
Temat zajęć: Czym jest różnorodność biologiczna?

W końcową część roku szkolnego wpisuje się tematyka, związana z ochroną przyrody. Realizację jej wstępnego elementu umożliwi wykorzystanie linku do strony internetowej: https://liblink.pl/dc2lGK9Iqd . Zobowiązuję do zaznajomienia się z treścią, jak również do analizy zagadnień, z nią związanych. Proszę o przepisanie notatki oraz wykonanie poleceń, wskazanych w pracy samodzielnej.
NOTATKA:
1. Różnorodność biologiczna (inaczej: bioróżnorodność) oznacza rozmaitość wszystkich organizmów na Ziemi.
2. Różnorodność biologiczną rozpatruje się na trzech poziomach organizacji życia. W związku z tym wyróżnia się:
a) różnorodność genetyczną,
b) różnorodność gatunkową,
c) różnorodność ekosystemową.       
3. Bioróżnorodność zmienia się w czasie – jedne gatunki wymierają, inne powstają, niektóre gatunki rozprzestrzeniają się na nowe tereny. W efekcie różnorodność gatunkowa malej lub rośnie.
4. Ze względu na różnice klimatyczne i siedliskowe w poszczególnych regionach występują obszary o większej lub mniejszej różnorodności biologicznej.
PRACA SAMODZIELNA, podlegająca ocenie wraz z notatką, oparta jest o dwie części (A oraz B).
A. Odpowiedz pisemnie na dwa pytania.
Pytanie 1:
Co to są endemity?
Pytanie 2:
Jakie czynniki warunkują różnorodność gatunkową?
B. Rozwiąż zadania-ćwiczenia (co najmniej dwa), znajdujące się w końcowej części strony internetowej,po Słowniczku, oznaczone numerami: 1-4. Odpowiedzi, jak poprzednio, można zaznaczyć bezpośrednio w linku, bądź też wpisać -po przeniesieniu- do zeszytu.
Na Wasze prace czekam do piątku, do 22 maja.
Powodzenia!
Agnieszka Nowak

RELIGIA- EWA PIONTEK

DATA: 18.05 -20.05.

TEMAT: SKAŁA I KLUCZE- FUNDAMENT I WŁADZA OTWIERANIA NIEBA.

Witam was bardzo serdecznie . Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu przebywał na ziemi przez 40 dni. Przez ten czas spotykał się ze swoimi uczniami, zanim wstąpił do nieba wybrał swojego zastępcę na ziemi. komu Pan Jezus powierzył wspólnotę kościoła dowiesz się z katechezy. Proszę przeczytać z podręcznika temat 40 i na karcie pracy wykonać zadanie 1, 2 i 4

Natalia Szczęsna – JĘZYK ANGIELSKI – I-II Branżówka (od Pani Anety)

https://liblink.pl/r54pPbuD2u

Aneta Jędrak  19-20.05.2020r. Język polski kl. I-II BS po GM

19.05.2020r.

Temat lekcji: Wyrazy przeciwstawne, czyli antonimy.

Pracujemy na materiale, który został Wam dostarczony (część druga materiału, strona  184).

Polecenie nauczyciela:
1.Pod tematem lekcji zapisz definicję pojęcia antonim.
2.Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 ze str. 184 (zapisz je w zeszycie).

20.05.2020r.

Temat lekcji: Sprawdzamy nasze umiejętności.

W ramach tej lekcji, w godzinach porannych, przesłany zostanie do każdego ucznia sprawdzian. Sposób udzielania odpowiedzi zostanie Wam wyjaśniony podczas rozmowy w aplikacji WhatsApp.

Notatki przesyłamy do p. Anety Jędrak zgodnie z naszymi ustaleniami. Pozostajemy w stałym kontakcie na WhatsApp-ie.
W razie problemów, pytań piszcie proszę:)

Klasa I branżowa ( po gimnazjum)
Zestaw nr II
Chemia
Zad. 1
Podaj przykłady różnych fermentacji. Czy ma to znaczenie w życiu człowieka?
Zad. 2
Dokonaj podziału substancji leczniczych. Czy warto brać leki? Uzasadnij swój wybór.
Zad. 3
Co to jest lekomania?

Fizyka
Zad. 1
Scharakteryzuj Słońce. Zastanów się i napisz, jakie jest znaczenie Słońca? A może jest ono niepotrzebne? Uzasadnij swą odpowiedź.
Zad. 2
Scharakteryzuj GWIAZDY. Jakie są najbardziej znane Gwiazdy? Znajdź, jaka jest odległość z Ziemi do najbliższej Gwiazdy i ile czasu zajęłaby podróż bardzo szybkim autem ( np. 300 km/h)

Zadania wpisujemy do zeszytu i scan jak zwykle na mojego maila: okrutnyremik@gmail.com
Proszę, aby odpowiedzi były w pełni wyczerpujące.
Termin wykonania: do 21 maja 2020 r.

Maria Osadnik – REWALIDACJA, kl. I-II BS po GM  – 12.05.2020
Rozwiąż test z matematyki pamiętając o kolejności wykonywania działań. Powodzenia .
https://liblink.pl/8Jcwf19sHe

załącznik

Informatyka

Materiały pracy 13.05.2020 

Temat: Edytor wideo.

Witam, na filmie

nagrałem prostą obsługę programu do tworzenia filmów.

Proszę odszukać w komputerze program edytor wideo, a następnie zaimportować do programu kilka zdjęć. W kolejnym etapie proszę poukładać zdjęcia według własnej kolejności na osi czasu i wybrać dla każdego zdjęcia inną animację oraz efekt 3D. Jeśli ktoś chce może dodać muzykę. Na samym końcu należy wyeksportować plik do filmu, czyli zapisać w rozszerzeniu filmowym mp4. Zadanie tylko pozornie wydaje się trudne.  Jeśli komuś uda się stworzyć filmik – proszę umieścić go na dysku google i mi udostępnić, jeśli nie to proszę choć zrobić zdjęcia i przesłać:

infzssradzionkow@gmail.com

Proszę pamiętać w emailach o swoim imieniu i nazwisku. Pozdrawiam

Jan Jagieła

Aneta Jędrak  12-13.05.2020r. Język polski kl. I-II BS po GM

12.05.2020r.
Temat lekcji: Szkoła pisania. Teksty użytkowe.

Pracujemy na materiale, który zostanie przesłany Wam na WhatsApp-ie.

Polecenie nauczyciela:
1.Przyporządkuj nazwę odpowiedniego tekstu użytkowego podanym informacjom.
2.Rozpoznaj rodzaje tekstów użytkowych i zapisz ich nazwy.
3.Zredaguj zaproszenie dla kolegów i koleżanek na Twoje przyjęcie urodzinowe (dla chętnych – na dodatkową ocenę).

13.05.2020r.
Temat lekcji: Dlaczego śmiejemy się z komedii Aleksandra Fredry?

Pracujemy na materiale, który został Wam dostarczony (część druga materiału, strona  136).

Polecenie nauczyciela:
1.Zapoznaj się z tekstem na str. 136 przesłanego materiału.
2.Odszukaj w Internecie podstawowe informacje na temat życia i twórczości Aleksandra Fredry.
3.Pod tematem lekcji, na podstawie odszukanych informacji, stwórz notatkę o życiu i twórczości Aleksandra Fredry.

Notatki przesyłamy do p. Anety Jędrak zgodnie z naszymi ustaleniami. Pozostajemy w stałym kontakcie na WhatsApp-ie.
W razie problemów, pytań piszcie proszę:)

Agnieszka Nowak – BIOLOGIA – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 11. 05. 2020 r.
Temat zajęć: Znaczenie badań nad DNA.

Realizację tematu umożliwi wykorzystanie linku do strony internetowej: https://liblink.pl/aM4EXzYeD3
Zobowiązuję do zaznajomienia się z treścią, jak również do analizy zagadnień, z nią związanych. Proszę o przepisanie notatki oraz wykonanie poleceń, związanych z pracą samodzielną.
NOTATKA:
1. Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) zawiera informacje na temat wszystkich cech organizmu.
2. Wiedza na temat jego budowy i funkcjonowania ma znaczenie praktyczne. Jest ona wykorzystywana w wielu dziedzinach, do których należą:
– medycyna,
– medycyna sądowa,
– biotechnologia nowoczesna,
– ewolucjonizm,
– systematyka.
PRACA SAMODZIELNA, podlegająca ocenie wraz z notatką, oparta jest o dwie części (A oraz B).
A. Odpowiedz pisemnie na dwa pytania.   
Pytanie 1:
Jakie materiały biologiczne są wykorzystywane do badań DNA w sądownictwie? Wymień je.
Pytanie 2:
Kiedy możliwa jest identyfikacja osoby na podstawie materiału biologicznego? Wykorzystaj przykłady, oparte o organy ścigania, m.in. w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.
B. Rozwiąż zadania-ćwiczenia, znajdujące się w końcowej części strony internetowej, po Słowniczku, oznaczone numerami: 1-4. Odpowiedzi można zaznaczyć bezpośrednio w linku, bądź też wpisać -po przeniesieniu- do zeszytu.

Jeżeli posiadasz podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, możesz wykonać część dodatkową, wykorzystując zagadnienie: Rozwiązywanie zagadek kryminalnych (strony: 110-115).
Polecenie: wymień etapy otrzymania profilu genetycznego sprawcy. Zilustruj jeden z nich.

Na zdjęcia prac czekam do piątku, do 15 maja. Dziękuję tym spośród Was, którzy przesyłają materiały systematycznie, otrzymując w nagrodę najlepsze oceny.  
Powodzenia na czas pracy!
Agnieszka Nowak

TEMAT: JAN PAWEŁ II – POLAK DLA CAŁEGO ŚWIATA.
DATA: 11.05- 13.05.

W tym tygodniu zapoznamy się z osobą papieża Jana Pawła II, dlatego, że zbliża się 100 rocznica Jego urodzin.
Bardzo proszę zapisać w zeszycie temat lekcji, następnie przeczytać z podręcznika temat 57 i wykonać zadania z kart pracy
(zad. 1 i 2). Proszę obejrzeć katechezę wirtualną o życiu Jana Pawła II. Zadanie dla chętnych na dodatkową ocenę po obejrzeniu katechezy proszę odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego rok 2020 został ogłoszony rokiem Jana Pawła II?


https://liblink.pl/NefgqCAoXm

Rewalidacja – Joanna Bulska – I- II BS po GM
https://liblink.pl/Jn6NRIAPNY
– Łamigłówki – Temat: OBRAZKOWE MINISUDOKU (Uzupełnij diagram sudoku, pamiętając o tym, że w każdym rzędzie, każdej kolumnie i w każdym kwadracie (2 na 2 pola) poszczególny obrazek może pojawić się tylko jeden raz. Masz do wyboru 20 plansz i kilka poziomów trudności.)
– Sudoku. Uzupełnij diagram sudoku, pamiętając o tym, że w każdym rzędzie, każdej kolumnie i w każdym kwadracie (3 na 3 pola) cyfry od 1 do 9 mogą pojawić się wyłącznie jeden raz. Masz do wyboru dziewięć poziomów.
– Zapałki – Przesuwaj zapałki, twórz nowe liczby. Masz do wyboru kilka poziomów.

Rewalidacja – Waligóra-Wylężek Monika

NAUCZYCIEL: mgr NATALIA SZCZĘSNA
KLASA: I- II SB
MATERIAŁY NA OKRES: 11.05 – 15.04.2020r.

LEKCJA KROK PO KROKU

1. Zapisz temat: Animals, weather, seasons. Zwierzęta, pogoda i pory roku.
(Jeśli masz drukarkę, wklej oba załączniki pod tematem naszej lekcji!)
2. Przetłumacz w zeszycie wszystkie słówka z załącznika 8 i 9 słownictwo – pomogą ci w tym obrazki, a także tłumacz Google / tradycyjny słownik.  
3. Wykonaj wszyskie ćwiczenia z załącznika ćwiczenia 8.
4. Powtórz słownictwo z użyciem linku:
https://liblink.pl/KUDP130Ytx (zwierzęta 1)
https://liblink.pl/6Z5b3T1kAb (zwierzęta 2)
https://liblink.pl/4EAhb1qw75 (zwierzęta)
https://liblink.pl/0n5IihVgXu (pogoda)
5. Pamiętaj, że na każdym etapie swojej samodzielnej pracy powinieneś wspomagać się GOOGLE TRANSLATE 🙂
6. Prześlij zdjęcie (jak najlepszej jakości) swoich zadań do końca tygodnia na podanego maila – natalia.szczesna.88@gmail.com

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Geografia – Anna Fleszar

Proszę zapoznać się z treścią lekcji. Natomiast sporządzić notatkę z tekstu zaznaczonego kolorem niebieskim. Miłej pracy pozdrawiam Anna Fleszar.

załacznik

Rewalidacja – Waligóra-Wylężek Monika

Sylwia Kulesza
kl. I-II BS po GM j.angielski 11.05, 13.05
https://liblink.pl/CW6oqVOrrS

Rewalidacja – Joanna Bulska – I- II BS po GM
Adonai.pl/relaks/testy
Zagadki naukowe- rozwiąż zagadkę potem odczytaj rozwiązanie
Zagadka o małpce
Zły czarownik
Co się tu dzieje?
Kostka lodu
Łódka w basenie
Ziarno śrutu
Ciekły hel
Uciekające paproszki
Siteczko
Grzejąca chłodziarka?
Pływająca świeca
Waga dwuramienna
Ścienne obrazki
Wyspa
Lody na deser
Poziom wody w jeziorze
Cienie. Obrazki cieniowe – spróbuj wykonać obrazki cieniowe
Lis
Człowiek
Niedźwiedź
Psychotesty – Twoje zdrowie. Czy Twoje używanie komputera lub Internetu jest bezpieczne?

Maria Osadnik – REWALIDACJA, kl. I-II BS po GM  – 05.05.2020
Sprawdź się z matematyki i napisz poprawnie jednostki masy i jednostki długości. Powodzenia .
https://liblink.pl/jqu07YRNPv
https://liblink.pl/EUyAwuY8tT

załącznik

Klasa I-II Branżowa (po gimnazjum)
Historia          5.05.2020  (wtorek)

Dzisiaj mam dla Was temat odbiegający od przerabianych przez Nas zagadnień. Temat dotyczy obchodzonego przez Polaków święta – Konstytucji 3 Maja.

Zapiszcie w zeszycie temat i krótką notatkę dotyczącą Konstytucji 3 Maja.
Przygotowałam dla Was kilka filmów lub ciekawych stron, z których możecie dowiedzieć się więcej o naszej konstytucji.

Temat: Konstytucja 3 Maja.

Czym dokładnie była Konstytucja 3 Maja?
   
Święto Narodowe Trzeciego Maja przypada w rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Uchwalona 229 lat temu pierwsza polska ustawa zasadnicza, była drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, a pierwszą w Europie, spisaną konstytucją. Przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja.

A teraz propozycja kilku ciekawych stron:

– Konstytucja w Polsce – jak powstała?
https://liblink.pl/OfZfe3RF3b

– Konstytucja – dlaczego jest tak ważna dla każdego z nas?
https://liblink.pl/Vlglex9uI4

– Dlaczego polska flaga jest biało-czerwona?
https://liblink.pl/YBOldGIXXQ

Jeśli masz ochotę poczytać o Konstytucji 3 Maja to wejdź na stronę:
https://liblink.pl/Hh6gdzHAgw

Tym razem nie mam dla Was zadania domowego. Możecie wysłać mi zdjęcie notatki (na plusa) na adres: b.kijowska@gmail.com lub na mój nr telefonu.
Pozdrawiam. Barbara Kijowska

Informatyka

Materiały pracy 06.05.2020 

Temat: Podstawy montażu filmów-Windows Movie Maker

Witam, na filmie są pokazane podstawy obsługi programu do tworzenia filmów.

Proszę odszukać w komputerze program Windows Movie Maker, a następnie zaimportować do programu kilka zdjęć (obojętnie jakich, ćwiczyliśmy na lekcji pobieranie zdjęć z internetu). W kolejnym etapie proszę poukładać zdjęcia według własnej kolejności na osi czasu i wybrać dla każdego zdjęcia inną animację oraz efekt przejścia. Jeśli ktoś chce może dodać muzykę. Na samym końcu należy wyeksportować plik do filmu, czyli zapisać w rozszerzeniu filmowym mp4. Zadanie tylko pozornie wydaje się trudne. Można poeksperymentować, nic się nie zepsuje. Jeśli komuś uda się stworzyć filmik – proszę umieścić go na dysku google i mi udostępnić, jeśli nie to proszę choć zrobić zdjęcia i przesłać:

infzssradzionkow@gmail.com

Proszę pamiętać w emailach o swoim imieniu i nazwisku. Pozdrawiam

Jan Jagieła

Witajcie drodzy Rodzice i Uczniowie klasy 1 branżowej.
Zadania na dziś 5 maja.
Przeczytajcie proszę teksty, zobaczcie filmik i obrazki znajdujące się w z linku poniżej a potem zapiszcie w zeszycie temat lekcji: PRZEMYSŁ EUROPY ZACHODNIEJ, PRZEMIANY I KIERUNKI ROZWOJU, a następnie przepiszcie pod tematem test znajdujący się w zakładce PODSUMOWANIE. Jest to zadanie na plusa. Zachęcam do rozwiązywania ćwiczeń on-line znajdujących się w linku.  Proszę o przesłanie zdjęcia notatki w zeszycie na adres tomaszewska.margo@gmail.com do końca tego tygodnia. Pamiętajcie, że trzy dobrze zapisane lekcje dadzą Wam za każdym razem plusa, a trzy plusy to będzie piątka do dziennika 🙂
Powodzenia!
Małgorzata Tomaszewska

https://liblink.pl/QQlnZSEEi2

Agnieszka Nowak – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 05. 05. 2020 r. oraz 12. 05. 2020 r.

W ramach zajęć rewalidacyjnych proponuję utrwalenie zasad ortograficznych, posługując się w realizacji tego zadania aplikacją do ćwiczenia dyktand. Dzisiaj i za tydzień – ukierunkowanie na zasady pisowni: -rz- oraz -ż-. Proszę o wykorzystanie linków do stron internetowych, na których wskazane dyktanda znajdują się, mianowicie:
1) Odzieżowy hipermarket – https://liblink.pl/kYDAKNPFvO  
2) W Kazimierzu nad Wisłą – https://liblink.pl/NcKxGe878G

Powodzenia na czas pracy!
Agnieszka Nowak

EDB Jan Jagieła

Materiały do pracy na wtorek
2020-05.05

Temat: Instytucje pomagające w zachowaniu bezpieczeństwa i nadzorujące bezpieczeństwo w Twojej okolicy.

Na stronie znajdują się wymienione instytucje bezpieczeństwa w Polsce. Przy pomocy internetu postaraj się dowiedzieć, które z wymienionych instytucji znajdują się w Twojej lokalizacji czyli: miejscowości, gminie, powiecie czy województwie.

 

Następnie proszę wysłać prtscrn lub zdjęcie zadania

infzssradzionkow@gmail.com

 

Pozdrawiam Jan Jagieła

Sylwia Kulesza
kl. I-II BS po GM j.angielski 04.05, 06.05
https://liblink.pl/CW6oqVOrrS

Agnieszka Nowak – BIOLOGIA – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 04. 05. 2020 r.
Temat zajęć: Inżynieria genetyczna – korzyści i zagrożenia.

Realizację tematu umożliwi wykorzystanie linku do strony internetowej: https://liblink.pl/OUr0D1L56D
Zobowiązuję do zaznajomienia się z treścią, jak również do analizy zagadnień, z nią związanych. Należą do nich następujące:
– Na czym polega inżynieria genetyczna?
– Praktyczne zastosowanie inżynierii genetycznej.
– Łańcuchowa reakcja polimerazy.
NOTATKA ułożona zostanie przez Ciebie w bardzo prosty sposób. Jej pierwszą część będą tworzyły trzy punkty z Podsumowania. Z kolei jej druga część oparta zostanie o Słowniczek, znajdujący się po Podsumowaniu. Należy w nim odszukać i wyjaśnić następujące wyrażenia:
1. Inżynieria genetyczna,
2. GMO.
PRACA SAMODZIELNA, podlegająca ocenie wraz z notatką, to ZADANIA-ĆWICZENIA, znajdujące się w końcowej części strony internetowej, po Słowniczku, oznaczone numerami: 1-4. Odpowiedzi można zaznaczyć bezpośrednio w linku, bądź też wpisać -po przeniesieniu- do zeszytu.

Na zdjęcia czekam do piątku, do 8 maja.
Powodzenia!
Agnieszka Nowak

TEMAT : ODDAJEMY CZEŚĆ MARYI W NABOŻEŃSTWIE MAJOWYM.
DATA : 4.05 – 6.05. 2020.

Witam was bardzo serdecznie. Rozpoczął się maj, najpiękniejszy miesiąc roku, poświęcony jest Maryi.Oddajemy Jej cześć, uczestnicząc w nabożeństwach majowych. Dlatego w tym tygodniu zapraszam was do udziału w katechezie wirtualnej ( link poniżej).
proszę zapisać w zeszycie temat lekcji i notatkę ( notatka podana jest w końcowej części katechezy). pozdrawiam i życzę miłego oglądania.
https://liblink.pl/B6SgFAo83O

Aneta Jędrak  05-06.05.2020r. Język polski kl. I-II BS po GM

Temat lekcji (05.05.2020r.): Władza i majątek.

Pracujemy na materiale, który został Wam dostarczony (część druga materiału, strona  120-121).

Polecenie nauczyciela:

1. Zapoznaj się z tekstem pt. Szachinszach… (Ryszard Kapuściński).
2. Pod tematem lekcji napisz krótką notatkę o Ryszardzie Kapuścińskim.
3. Wyjaśnij pojęcie  zapisz w zeszycie co to jest reportaż?
4. Przeczytaj ze zrozumieniem tekst zamieszczony na str. 120-121 i wyjaśnij czym, według Ryszarda Kapuścińskiego, jest odkrycie złoża nafty (str. 120).
5. Wyjaśnij pojęcia: meczet, islam (korzystając z informacji zawartych w tekście na str. 121). Zapisz w zeszycie.

Temat lekcji (06.05.2020r.): Wzory pism, które przydadzą się nam w dorosłym życiu.

Pracujemy na materiale, który został Wam dostarczony (część pierwsza materiału, strona  221 i 232).

Polecenie nauczyciela:

1. Zapoznaj się ze wzorami pism: podziękowanie, upoważnienie (jednorazowe, stałe).
2. Wklej do zeszytu wycięte fragmenty przekazanego materiału, w którym zapisany został przykładowy wzór podziękowania oraz upoważnienia jednorazowego.
3. Ułóż samodzielnie treść upoważnienia do odbioru Twoich wyników badań w przychodni lekarskiej. Upoważnienie zapisz w zeszycie.

Notatki przesyłamy do p. Anety Jędrak zgodnie z naszymi ustaleniami. Pozostajemy w stałym kontakcie na WhatsApp-ie.
W razie problemów, pytań piszcie proszę:)

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI
NAUCZYCIEL: mgr NATALIA SZCZĘSNA
KLASA: I-II SB
MATERIAŁY NA OKRES: 04.05 – 08.04.2020r.

LEKCJA KROK PO KROKU

1. Zapisz temat: TV programmes, films and sports. Rodzaje programów telewizyjnych, filmy i dyscypliny sportowe.
(Jeśli masz drukarkę, wklej oba załączniki pod tematem naszej lekcji!)
2. Przetłumacz w zeszycie wszystkie słówka z załącznika 7 słownictwo – pomogą ci w tym obrazki, a także tłumacz Google / tradycyjny słownik.  
3. Wykonaj ćwiczenie 23 z załącznika ćwiczenia 6. Zapisz w zeszycie tylko odpowiedzi, nie przepisuj ramek.
4. Wykonaj wszyskie ćwiczenia z załącznika ćwiczenia 7.
5. Powtórz słownictwo z użyciem linku:
https://liblink.pl/fxLVctW4H4 (programy telewizyjne)
https://liblink.pl/47FIxPO3Vj (filmy)
https://liblink.pl/dsXTo7YFLr (sporty)
https://liblink.pl/8Nx7CW2qV3 (jak mówić o ulubionych filmach)
6. Zagraj w grę memory w celu utrwalenia słownictwa (kliknij na Vocabulary games i sam wybierz poziom):
https://liblink.pl/EYUwf2Phq9
7. Pamiętaj, że na każdym etapie swojej samodzielnej pracy powinieneś wspomagać się GOOGLE TRANSLATE 🙂
8. Prześlij zdjęcie (jak najlepszej jakości) swoich zadań do końca tygodnia na podanego maila – natalia.szczesna.88@gmail.com
Załącznik1
Załącznik2

Maria Osadnik – REWALIDACJA, kl. I-II BS po GM  – 28.04. 2020
Sprawdź się i rozwiąż dyktando.
https://liblink.pl/ohi8YyeCp9

Witam. Sprawdź się i rozwiąż dyktando online. Pozdrawiam, Maria Osadnik

https://dyktanda.online/app/dyktando/1791

Klasa I-II Branżowa (po gimnazjum)
Historia          28.04.2020  (wtorek)

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Temat: Rządy Edwarda Gierka.

1.I sekretarzem PZPR w 1970 roku został Edward Gierek.
2.Gierek cieszył się opinią dobrego gospodarza i polityka. Wiązało się to ze zmianami jaki dały się odczuć:
– podniesione zostały najniższe płace,
– ceny na artykuły żywnościowe miały ulec zamrożeniu na najbliższe lata,
-nastąpiły także pewne zmiany w sferze kultury, złagodzono cenzurę.
3.W drugiej połowie lat siedemdziesiątych gospodarka PRL popadła w kryzys, zadłużenie kraju narastało.
4.W czerwcu 1976 r. władze poinformowały o wprowadzeniu jednorazowej wysokiej podwyżki cen żywności. Rozpoczęły się strajki w Radomiu, Ursusie i wielu innych miejscach. Manifestujących aresztowano i zwalniano z pracy.
5.W październiku 1978 roku papieżem został Polak – kardynał Karol Wojtyła, który wybrał imię Jan Paweł II.
Zadanie domowe:
Korzystając z treści lekcji e-podręcznika:   

https://liblink.pl/3S2i1y5IvB
  
dokonaj podsumowania kryzysu z roku 1976 (czyli przepisz informacje o kryzysie – znajdują się na dole strony).

Dla chętnych – krótki film:
https://liblink.pl/kRSvI5DxwC

Zadanie prześlij mi do wtorku  (5.05.2020) na adres:
b.kijowska@gmail.com lub na mój nr telefonu.

Pozdrawiam. Barbara Kijowska

Informatyka

Materiały pracy na 29.04.2020 

Temat: Reklama jest ważna, czyli jak samodzielnie się zareklamować?

Witam, przy zakładaniu konta gmail pracowaliśmy na dysku wirtualnym google, gdzie po zalogowaniu prowadziliśmy zeszyty. Proszę dotrzeć do swojego dysku, a następnie (na razie w prostym programie graficznym Paint stworzyć jakieś własne logo, napis, czy cokolwiek związanego ze swoją osobą. Następnie proszę to zapisać pod nazwą „reklama” i umieścić (wysłać) na dysk google. Dla mających problemy z tą umiejętnością podaję link, w którym mogą się tego nauczyć. Następnie proszę tan plik mi udostępnić:

infzssradzionkow@gmail.com

Proszę pamiętać w emailach o swoim imieniu i nazwisku. Pozdrawiam

Jan Jagieła

EDB Jan Jagieła

Materiały do pracy na wtorek
2020-04.28

Temat: Środki ochrony ludności.

Proszę zapoznać się z tematem lekcji z linku a następnie w zeszytach napisać: jakie są zbiorowe i indywidualne środki ochrony ludności.

Dodatkowo na ocenę można zrobić zadanie: Wypisz, jakie zarządzenia wyszły od strony Rządu RP od początku pojawienia się pandemii koronowirusa w Polsce, aż do dnia dzisiejszego.

Następnie proszę wysłać prtscrn lub zdjęcie zadania

infzssradzionkow@gmail.com

Zwracam się z prośbą szczególnie do uczniów, którzy jeszcze nie podjęli zadań w ramach nauczania online. Niestety będzie to miało wpływ na świadectwo. 

Pozdrawiam Jan Jagieła

Witajcie drodzy Rodzice i Uczniowie klasy 1 branżowej.
Zadania na dziś 28 kwietnia.
Przeczytajcie proszę teksty, zobaczcie filmik i obrazki znajdujące się w z linku poniżej a potem zapiszcie w zeszycie temat lekcji: OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE, a następnie przepiszcie pod tematem test znajdujący się w zakładce PODSUMOWANIE. Jest to zadanie na plusa. ZADANIE NA OCENĘ: Wypisz 10 nazw parków narodowych leżących w Polsce. Zachęcam do rozwiązywania ćwiczeń on-line znajdujących się w linku.  Proszę o przesłanie zdjęcia notatki w zeszycie na adres tomaszewska.margo@gmail.com do końca tego tygodnia. Pamiętajcie, że trzy dobrze zapisane lekcje dadzą Wam za każdym razem plusa, a trzy plusy to będzie piątka do dziennika 🙂
Powodzenia!
Małgorzata Tomaszewska

https://liblink.pl/q0spMFyZBl

Sylwia Kulesza J.angielski kl. I-II BS po GM 27.04, 29.04
https://liblink.pl/nJCNjxZoSv

TEMAT: Droga do Emaus- odkrywcza podróż.
DATA: 27.04
Przeczytaj lekcję z podręcznika i przepisz do zeszytu zdanie w zakładce Zapamiętaj.


TEMAT: Maryja jest naszą Matką i Królową.
DATA: 29.04.
Pod tematem napisz:
3 maja obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

załącznik

Aneta Jędrak  28-29.04.2020r. Język polski kl. I-II BS po GM

Temat lekcji: Poeta miłości – ks. Jan Twardowski.

Pracujemy na materiale, który został Wam dostarczony (część pierwsza materiału, strona  153-154 i 156-157).

Polecenie nauczyciela:
1. Zapoznaj się z tekstem pt. Więcej dobra, niż zła… (Jan Twardowski).
2. Na podstawie przeczytanego tekstu stwórz samodzielnie i zapisz w zeszycie pod tematem lekcji, krótką notatkę o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego.
3. Odszukaj w Internecie wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. Śpieszmy się kochać ludzi…. Przeczytaj go uważnie i przemyśl.
4. Korzystając z informacji zawartych na str. 156 napisz, komu został zadedykowany wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. Śpieszmy się kochać ludzi….

Notatki przesyłamy do p. Anety Jędrak zgodnie z naszymi ustaleniami. Pozostajemy w stałym kontakcie na WhatsApp-ie.
W razie problemów, pytań piszcie proszę:)

Agnieszka Nowak – BIOLOGIA – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 27. 04. 2020 r.
Temat zajęć: Kategorie biotechnologii. Zastosowanie biotechnologii czerwonej.

Realizację tematu umożliwi wykorzystanie linku do strony internetowej: https://liblink.pl/k1GXM5G5vN
Zobowiązuję do zaznajomienia się z treścią, jak również do analizy zagadnień, z nią związanych. Nacisk proszę położyć na dwa, wyszczególnione w niej, zagadnienia, mianowicie:
pierwsze (Biotechnologia służy poprawie bytu człowieka) oraz piąte (Grzyby Penicillium w służbie medycyny).

NOTATKA do przepisania pod tematem:
1. Ze względu na obszary, w których biotechnologia znajduje zastosowanie, podzielono ją na trzy kategorie, opisane kolorami:
a) Biotechnologia biała – znajduje zastosowanie w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska.
b) Biotechnologia czerwona – jest wykorzystywana w ochronie zdrowia, do produkcji nowych leków i w rozwoju diagnostyki genetycznej.
c) Biotechnologia zielona – związana jest z rolnictwem, stosowana w celu zwiększenia produkcji roślinnej i zwierzęcej.
2. Substancjami leczniczymi, do produkowania których wykorzystuje się techniki biotechnologii czerwonej, są: antybiotyki oraz biofarmaceutyki.    
3. Ta kategoria biotechnologii znajduje także zastosowanie w transplantologii poprzez możliwości hodowania: komórek, tkanek, narządów.

PRACA SAMODZIELNA (na ocenę) obejmuje dwa etapy. Oparta jest o stronę internetową, do której link wyodrębniony został wyżej.
Pierwszy z etapów to napisanie ODPOWIEDZI na następujące pytania:
1. Jak nazywał się pierwszy antybiotyk?
2. Kto dokonał jego odkrycia? Kiedy? W jaki sposób?
3. Jakie było znaczenie tego odkrycia?  
Drugi z etapów to dwa ZADANIA-ĆWICZENIA, znajdujące się w końcowej części strony internetowej, po Słowniczku.
1. Oceń prawdziwość zdań i zaznacz odpowiedź Prawda lub Fałsz (ćwiczenie 1).
2. Wskaż zdanie prawdziwe (ćwiczenie 5).

Na zdjęcia odpowiedzi oraz zadań – ćwiczeń, wykonanych bezpośrednio na stronie internetowej, albo wpisanych – po przeniesieniu – do zeszytu (wraz z notatką) czekam do piątku, do 1 maja. Adres mailowy / telefon komórkowy są Wam znane.
Powodzenia!  
Agnieszka Nowak

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI
NAUCZYCIEL: mgr NATALIA SZCZĘSNA
KLASA: I-II SB
MATERIAŁY NA OKRES: 27.04 – 30.04.2020r.

LEKCJA KROK PO KROKU

1. Zapisz temat: Means of transport, giving directions, points of compass. Środki transportu, jak dojść do…, kierunki świata.
(Jeśli masz drukarkę, wklej oba załączniki pod tematem naszej lekcji!)
2. Przetłumacz w zeszycie wszystkie słówka z załącznika 6 słownictwo – pomogą ci w tym obrazki, a także tłumacz Google / tradycyjny słownik.
3. Wykonaj ćwiczenie 21 i 22 z załącznika ćwiczenia 6.
4. Powtórz słownictwo z użyciem linku:
https://liblink.pl/iB9jFmHWsi (środki transportu)
https://liblink.pl/8yiUpZ06tq (pytanie o drogę)
https://liblink.pl/sTCVArbLE4 (kierunki świata)
5. Pamiętaj, że na każdym etapie swojej samodzielnej pracy powinieneś wspomagać się GOOGLE TRANSLATE 🙂
6. Prześlij zdjęcie (jak najlepszej jakości) swoich zadań do końca tygodnia na podanego maila – natalia.szczesna.88@gmail.com


Załącznik1
Załącznik2

Sylwia Kulesza Język angielski kl I-II BS po GM 22.04.2020

https://liblink.pl/AtiGXO0MA0

 

Rewalidacja – Joanna Bulska – I- II BS po GM
Adonai.plrelaks/rebusy/
4.Rozwiąż rebusy jednowyrazowe (I-X)
5.Rozwiąż rebusy dwuwyrazowe  (I-X)
6.Rozwiąż rebusik słodki

epodreczniki.pl/a/łamigłówki-rysunkowe
Zadania na spostrzegawczość – ćwiczenie – 13,14,

Adonai.pl/relaks/testy
Testy na spostrzegawczość
Ile widzisz twarzy?
Don Kichot
Znajdź 9 osób
Znajdź głowę człowieka
12 czy 13?
Kolorowy test
Policz konie
Znajdź 30 zwierząt
Czy widzisz psa?
Znajdź 5 wilków
Tajemnicza osoba
Znajdź jelenia obok łani
Znajdź ptaka
Znajdź dziecko
Znajdź dziecko II
Czy odróżnisz brata…?
Wszystko jasne
Znajdź psy na wyspie
Znajdź 10 twarzy

Maria Osadnik – REWALIDACJA, kl. I-II BS po GM  – 21.04. 2020
Rozwiąż zadania w załączniku.

Witajcie drodzy Rodzice i Uczniowie klasy 1 branżowej.
Zadania na dziś 21 kwietnia.
Przeczytajcie proszę teksty, zobaczcie filmik i obrazki znajdujące się w z linku poniżej a potem zapiszcie w zeszycie temat lekcji: NOWOCZESNE USŁUGI KOMUNIKACYJNE. PRZEMIANY NA RYNKU PRACY , a następnie przepiszcie pod tematem test znajdujący się w zakładce PODSUMOWANIE. Jest to zadanie na plusa. Zachęcam do rozwiązywania ćwiczeń on-line znajdujących się w linku.  Proszę o przesłanie zdjęcia notatki w zeszycie na adres tomaszewska.margo@gmail.com do końca tego tygodnia. Pamiętajcie, że trzy dobrze zapisane lekcje dadzą Wam za każdym razem plusa, a trzy plusy to będzie piątka do dziennika 🙂
Powodzenia!
Małgorzata Tomaszewska

https://liblink.pl/qdDGMQ8FlA

Agnieszka Nowak – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 21. 04. 2020 r. oraz 28. 04. 2020 r.

W ramach zajęć rewalidacyjnych proponuję utrwalenie zasad pisowni partykuły przeczącej -nie- z różnymi częściami mowy, posługując się w realizacji tego zadania aplikacją do ćwiczenia dyktand. Proszę o wykorzystanie linków do stron internetowych, na których wskazane dyktanda znajdują się, mianowicie:
– Nieprzemyślana podróż –https://liblink.pl/42Y6GzDHQG
– Ostrożność nie zawadzi –https://liblink.pl/bdCL16bFe5
Powodzenia!
Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak – REWALIDACJA INDYWIDUALNA – klasa I-II BS po GM
Data zajęć: 21. 04. 2020 r. oraz 28. 04. 2020 r.

W ramach zajęć proponuję utrwalenie zasad ortograficznych, wykorzystując aplikację do ćwiczenia dyktand. Proszę o rozwiązanie testów, ukierunkowanych na zasady pisowni: ó i u. Tytuły i linki do nich:
– Automatyczny ołówek-https://liblink.pl/AnTiM3FO6N
– Po zachodzie słońca-https://liblink.pl/q0IlD0Jezm
Powodzenia!
Agnieszka Nowak

Sylwia Kulesza
Język angielski kl. I-II BS po GM

https://liblink.pl/nJCNjxZoSv

Edukacja dla bezpieczeństwa

Materiały pracy na 21.04.2020

Temat: Choroby cywilizacyjne

W załączniku znajduje się materiał na temat zawarty w slajdach. Proszę w zeszycie  wpisać temat lekcji, oraz przepisać z 4 slajdu jakie są choroby cywilizacyjne. Następnie jakie są przyczyny chorób cywilizacyjnych. Można sobie poszukać jeszcze informacji na ten temat w internecie wpisując hasło „Choroby cywilizacyjne”.

Jako sprawdzian wiadomości proszę wykonać test. Wynik powyżej 50 % daje nam ocenę bardzo dobrą. Zdjęcie zeszytu i rozwiązanego testu 

wysłać na email: infzssradzionkow@gmail.com

Jan Jagieła

Agnieszka Nowak – BIOLOGIA – klasa I-II BS po GM (tylko kl. I)
Data zajęć: 20. 04. 2020 r.
Temat zajęć: Osiągnięcia biotechnologii w rozwiązywaniu konkretnych problemów środowiska. Biotechnologiczne metody pozyskiwania energii.

Przed Dniem Ziemi, obchodzonym 22 kwietnia, w tym roku przeniesionym do świata online ze względu na światową pandemię koronawirusa, temat ukierunkowany jest na zastosowanie biotechnologii w ochronie środowiska. Jego realizację umożliwi wykorzystanie linku do strony internetowej: https://liblink.pl/pasfvFu4SB
Proszę o zapoznanie się z treściami, analizując obecne w nich zagadnienia nadrzędne (Usuwanie skażeń gleby; Biologiczne oczyszczalnie ścieków; Biogaz; Biopaliwa; Biosensory), jak również towarzyszące im ilustracje.

NOTATKA do przepisania pod tematem:
1. Mikroorganizmy glebowe oraz rośliny naczyniowe mogą być wykorzystywane do usuwania zanieczyszczeń gleb i wód metalami ciężkimi i ropą naftową.
2. Inne przykłady zastosowania biotechnologii w oczyszczaniu środowiska:
a) oczyszczanie ścieków,
b) oczyszczanie powietrza,
c) przetwarzanie odpadów komunalnych,
d) produkcja tworzyw biodegradowalnych.
3. Biotechnologia znajduje zastosowanie w produkcji energii:
a) biogaz,
b) biopaliwa.
4. Rysunek, ilustrujący treść  dowolnego zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska.

ZADANIA – ĆWICZENIA do samodzielnego wykonania, oznaczone  punktami: 1 – 4. Znajdują się w końcowej części strony internetowej (po Słowniczku), do której link wyodrębniony został wyżej.      
Ćwiczenie 1.
Zaznacz poprawne zakończenie zdania.
Ćwiczenie 2.
Uzupełnij opis, przeciągając w odpowiednie miejsce wybrane słowo.
Ćwiczenie 3.
Połącz w pary nazwy rodzajów paliw i ich opisy.
Ćwiczenie 4.
Wskaż poprawne zakończenie zdania.

Na zdjęcia zadań – ćwiczeń, wykonanych bezpośrednio na stronie internetowej, albo wpisanych – po przeniesieniu – do zeszytu, wraz z notatką i rysunkiem, czekam do piątku, do 24 kwietnia. Adres mailowy / telefon komórkowy (sms, WhatsApp) są Wam znane.  
Powodzenia!
Agnieszka Nowak

Aneta Jędrak  21.04.2020r. Język polski kl. I-II BS po GM

Temat lekcji: Przyjaciółki Nobla – historie warte poznania.

Pracujemy na materiale, który został Wam dostarczony (druga część materiału, strona  148-149).

Polecenie nauczyciela:
1. Zapoznaj się z tekstem pt. Przyjaciółki Nobla (str. 148-149).
2. Odpowiedz na poniższe pytania (pytania i odpowiedzi zapisz w zeszycie pod tematem lekcji):
a) Gdzie odbywa się uroczystość wręczenia Nagrody Nobla?
b) W jakim miesiącu odbywa się uroczysty bankiet z okazji wręczenia Nagród Nobla oraz jaki król w nim uczestniczy?
c) Kogo laureaci Nagrody Nobla mogą zaprosić na uroczysty bankiet?

Notatki przesyłamy do p. Anety Jędrak zgodnie z naszymi ustaleniami.


Aneta Jędrak  22.04.2020r. Język polski kl. I-II BS po GM

Temat lekcji: Sukces za wszelką cenę!

Pracujemy na materiale, który został Wam dostarczony (druga część materiału, strona  117-118).

Polecenie nauczyciela:
1. Zapoznaj się z tekstem pt. Dolarów czar (str. 117-118).
2. Odpowiedz na poniż pytania (pytania i odpowiedzi zapisz w zeszycie pod tematem lekcji):
a) W jakim kraju autorka tekstu podjęła pracę?
b) Co autorka sądzi o Polakach mieszkających w USA?
c) W jakich warunkach mieszkała autorka w kraju, do którego przybyła?
d) Czym zajmowała się autorka w USA?
e) Wyjaśnij pojęcie emigracja.

Notatki przesyłamy do p. Anety Jędrak zgodnie z naszymi ustaleniami.

W razie problemów, pytań piszcie proszę:)

Klasa I-II Branżowa (po gimnazjum)
Historia                 21.04.2020  (wtorek)
Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Temat: Mała stabilizacja.

1.Mała stabilizacja — początkowy okres rządów Władysława Gomułki, jako I sekretarza PZPR.
2.Gomułka i jego ekipa cieszyła się w pierwszych latach dużą popularnością i poparciem społecznym, ale wkrótce okazało się, że życie polityczne uległo niewielkim zmianom.
Władza nie wywiązała się ze swoich obietnic i zobowiązań wobec narodu. Znów doszło do strajków i protestów.
3.W marcu 1969 roku odbyły się wielkie manifestacje studentów, którzy domagali się zniesienia cenzury i wprowadzenia swobód demokratycznych. Milicja siłą stłumiła rozruchy studentów.
4.Nowe strajki wybuchły w grudniu 1970 roku w Gdańsku. Domagano się cofnięcia podwyżek cen żywności. Władze kazały strzelać do strajkujących. Zginęło ponad 40 osób.
5. Po tych wydarzeniach Gomułka podał się do dymisji, a z rządu usunięto ludzi związanych z Gomułką.

Zadanie domowe:

Wejdź na stronę:   https://liblink.pl/6OG1TQ4NDq

Jeśli zainteresował cię temat to zapoznaj się z treścią notatki w
e-podręczniku.
Ważne: na dole strony znajduje się krótki filmik o wydarzeniach z grudnia 1970 roku, proszę zapoznaj się z materiałem. Tym razem nie musisz wysyłać mi zadania. Jeśli chcesz możesz wysłać mi zdjęcie notatki (na plusa).

Pozdrawiam. Barbara Kijowska

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI
NAUCZYCIEL: mgr NATALIA SZCZĘSNA
KLASA: I-II SB
MATERIAŁY NA OKRES: 20.04 – 24.03.2020r.

LEKCJA KROK PO KROKU

1. Zapisz temat: Places in town. Miejsca w mieście.  
(Jeśli masz drukarkę, wklej oba załączniki pod tematem naszej lekcji!)
2. Przetłumacz w zeszycie wszystkie słówka z załącznika 1 słownictwo – pomogą ci w tym obrazki, a także tłumacz Google / tradycyjny słownik.
https://liblink.pl/gVQME13w1B
3. Wykonaj ćwiczenie 16, 17, 18 z załącznika ćwiczenia 1.
5. Pamiętaj, że na każdym etapie swojej samodzielnej pracy powinieneś wspomagać się GOOGLE TRANSLATE 🙂
6. Prześlij zdjęcie (jak najlepszej jakości) swoich zadań do końca tygodnia na podanego maila – natalia.szczesna.88@gmail.com

Załącznik1
Załącznik2

Temat : Koronka do miłosierdzia Bożego.
Data: 20.04.-22.04.

Temat: Jezu ufam Tobie- w obliczu miłosierdzia.
Data : 21.04 -24.04.
Dzień dobry. Witam  bardzo serdecznie Was i waszych rodziców. W tym tygodniu zapraszam Was do obejrzenia katechezy wirtualnej.Przesyłam wam link do katechezy.

https://liblink.pl/uMpuSAmHCx

Informatyka

Materiały pracy na okres od 15.04.2020

 

Temat: Dzielenie się danymi

Proszę zapoznać się z tematem i napisać w mailu kilka sposobów na dzielenie się danymi

link 1

 

 

Proszę odpowiedzi wysłać na email: infzssradzionkow@gmail.com

Proszę pamiętać w emailach o swoim imieniu i nazwisku. Pozdrawiam

Jan Jagieła

 

 

Aneta Jędrak  15.04.2020r. Język polski kl. I-II BS po GM

Temat lekcji: Życie wielkiego wynalazcy.

Polecenie nauczyciela:
1. Zapoznaj się z tekstem Marii i Przemysława Pilich: Alfred Nobel i jego nagroda – w podręczniku na str. 146-147
2. Na podstawie przeczytanego tekstu stwórz  notatkę o Alfredzie Noblu (kiedy się urodził?, czym się zajmował?, co wynalazł?, jaki uzyskał tytuł na Uniwersytecie w Uppsali?, czemu służy jego nagroda?).
3. Wypisz nazwiska polskich laureatów Nagrody Nobla (skorzystaj z informacji w Internecie).
Notatki i zadania przesyłamy do p. Anety Jędrak zgodnie z naszymi ustaleniami.
W razie problemów, pytań piszcie proszę:)

Natalia Szczęsna – JĘZYK ANGIELSKI – I-II Branżówka (od Pani Anety)
        
PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI
NAUCZYCIEL: mgr NATALIA SZCZĘSNA
KLASA: I-II SB
MATERIAŁY NA OKRES: 15.04.2020r.

LEKCJA KROK PO KROKU

1. Zapisz temat: Present Simple – teoria i ćwiczenia.   
(Jeśli masz drukarkę, wklej oba załączniki pod tematem naszej lekcji!)
2. Obejrzyj filmiki na YOUTUBE, które objaśniają użycie czasu teraźniejszego prostego:
https://liblink.pl/1WYuI699Zk
https://liblink.pl/iHiXbhgYvm
3. Zapoznaj się z teorią czasu Present Simple z załącznika (nie musisz przepisywać tabeli do zeszytu).
4. Wykonaj zadania z 2 załącznika. Utwórz zdania twierdzące, pytające i przeczące według instrukcji nauczyciela.
5. Prześlij zdjęcie (jak najlepszej jakości) swoich zadań do końca tygodnia na podanego maila – natalia.szczesna.88@gmail.com

Załącznik1
Załącznik2

Temat:Zmartwychwstanie Jezusa fundamentem nasze wiary. Data 15.04.
proszę was o przeczytanie tekstu z podręcznika i na karcie pracy proszę wykonać ćwiczenie nr 1 ( kartka z podręcznika i karta pracy w załączniku).
Ewa Piontek

Maria Osadnik – REWALIDACJA, kl. I-II BS po GM  – 07.04.2020
Wejdź na strony podane w załączniku i rozwiąż zadania.

Klasa I-II Branżowa (po gimnazjum)    Barbara Kijowska

Historia                 7.04.2020

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Temat:  Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.

1.W latach 60 nastąpiły przełomowe zmiany obyczajowe tzw. rewolucja obyczajowa:
– krytyka tradycyjnego modelu rodziny,
– zmiana w postrzeganiu kobiet, walka o równouprawnienie kobiet
– rewolucja seksualna,
– powstanie ruchów społecznych i młodzieżowych np. hipisi – dzieci kwiaty,
– powstawały zespoły rockowe: The Doors, The Beatles, The Rolling Stones.
2. Po II wojnie światowej ludzie rozpoczęli walkę z dyskryminacją rasową. Na czele ruchu walczącego z segregacją rasową stanął Martin Luther King.

Zadanie domowe:
Wejdź na stronę:
https://liblink.pl/BBEMTejfqL

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną. Na jej podstawie napisz kim był i o co walczył Martin Luther King.
Jeśli masz problem z odczytaniem prezentacji, możesz napisać notatkę w oparciu o inne dostępne materiały. Notatkę możesz napisać w zeszycie lub w Wordzie. Zadanie prześlij mi do wtorku  (14.04.2020) na adres:
b.kijowska@gmail.com lub na mój nr telefonu.

Aneta Jędrak  07.04-08.04.2020r. Język polski kl. I-II BS po GM

Temat lekcji: W przyjaźni różnie bywa.

Polecenie nauczyciela:
1.Zapoznaj się z tekstem A. Onichimowskiej Samotne wyspy i storczyk (fragmenty) – w podręczniku na str. 114-116.
2.Wymień bohaterów opowiadania.
3.Napisz co sądzisz o przyjaźni opisanej w treści opowiadania.

Temat lekcji: W drodze do szczęścia.

Polecenie nauczyciela:
1.Zapoznaj się z utworem P. Bosmansa Trzy rzeczy nieocenionej wartości – w podręczniku na str. 132.
2.Wypisz z tekstu złote myśli, które, Twoim zdaniem, można zadedykować bliskim Ci osobom.

Notatki i zadania przesyłamy do p. Anety Jędrak zgodnie z naszymi ustaleniami.

W razie problemów, pytań piszcie proszę:)

Witajcie drodzy Rodzice i Uczniowie klasy 1 branżowej.
Zadania na dziś 7 kwietnia.
Przeczytajcie proszę teksty, zobaczcie filmik i obrazki znajdujące się w z linku poniżej a potem zapiszcie w zeszycie temat lekcji: ROZWÓJ TRANSPORTU NA ŚWIECIE, a następnie przepiszcie pod tematem test znajdujący się w zakładce PODSUMOWANIE. Proszę odpowiedzieć NA OCENĘ na pytanie: Z JAKIEGO TRANSPORTU KORZYSTAŁEŚ NA CO DZIEŃ? Zachęcam do rozwiązywania ćwiczeń on-line znajdujących się w linku.  Proszę o przesłanie zdjęcia notatki w zeszycie na adres tomaszewska.margo@gmail.com do końca tego tygodnia. Pamiętajcie, że trzy dobrze zapisane lekcje dadzą Wam za każdym razem plusa, a trzy plusy to będzie piątka do dziennika 🙂
Powodzenia!
Małgorzata Tomaszewska

https://liblink.pl/QFuYuW82d9

Podstawy przedsiębiorczości
Kl. 2 BS PP
Temat: Działania promocyjne
1.Działania promocyjne mają na celu przekazanie potencjalnym klientom informacji o dostępności oferowanych usług, proponowanych cen oraz argumentacji skłaniającej do zakupu.
Promocja to działania przedsiębiorstwa, mające na celu zwiększenie popytu na oferowane usługi i towary
2.Formy działań promocyjnych:
– reklama telewizyjna
– reklama radiowa
– reklama internetowa
– reklama prasowa
– reklama  zewnętrzna (występuje w przestrzeni publicznej, na ulicach, drogach, elewacjach  
 budynków np. billborydy szyldy)
– reklama mobilna (wykorzystująca pojzady)
– reklama bezpośrednia – nie wykorzystuje mediów (wystawy, targi, rozdawanie ulotek itp.)
– gadżety
– programy lojalnościowe

Przepisz notatkę do zeszytu. Zastanów się, która forma działań promocyjnych jest dla Ciebie najatrakcyjniejsza. Wykonaj w zeszycie plakat promujący wybrany produkt z dziedziny (możesz wybrać kosmetyka, elektronika, motoryzacja itp.).

załącznik

Natalia Szczęsna – JĘZYK ANGIELSKI – I -II Branżowa – 06.04-08.04.2020r.          

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI
NAUCZYCIEL: mgr NATALIA SZCZĘSNA
KLASA: I SB
MATERIAŁY NA OKRES: 06.04. – 08.04.2020r.

LEKCJA KROK PO KROKU

1. Zapisz temat: Classroom, subjects and jobs. – Klasa, przedmioty szkolne i zawody.  
(Jeśli masz drukarkę, wklej oba załączniki pod tematem naszej lekcji!)
2. Przetłumacz w zeszycie wszystkie słówka z załącznika lekcja 3 słownictwo – pomogą ci w tym obrazki, a także tłumacz Google / tradycyjny słownik.
3. Wykonaj ćwiczenie 7 i 8 z poprzedniej lekcji z załącznika ćwiczenia 2, a także ćwiczenie 9 z załącznika ćwiczenia 3.
4. Pamiętaj, że na każdym etapie swojej samodzielnej pracy powinieneś wspomagać się GOOGLE TRANSLATE 🙂
5. Prześlij zdjęcie (jak najlepszej jakości) swoich zadań do końca tygodnia na podanego maila – natalia.szczesna.88@gmail.com

załącznik1
załącznik2

Klasa I- II BS po gimnazjum.
Temat lekcji na 6.04 i 8.04.Wielka Sobota.
Proszę przeczytać tekst z podręcznika( podany w załączniku) i na karcie pracy wykonać polecenie 1, 2, 3,4.

 1. Załącznik 1

  załącznik 2

Informatyka

Materiały pracy na okres od 08.04.2020

 

Temat: Nie wszystko jest oczywiste – czyli jak działa internet?

Proszę zapoznać się z tematem i napisać w mailu krótkie proste odpowiedzi na pytania zaznaczone w artykule tłustym drukiem czyli:

 • co to jest internet
 • Gdzie są strony internetowe?
 • Czym są Protokoły internetowe?
 • Czym są Numery IP
 • Co to takiego DNS?
 • Którędy biegną dane?

 

Proszę odpowiedzi wysłać na email: infzssradzionkow@gmail.com

Jan Jagieła

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Materiały pracy na 07.04.2020

Temat: Skażenia promieniotwórcze i zatrucia środkami przemysłowymi

Na stronie epodręcznika znajduje się temat, z którym należy się zapoznać. Proszę w zeszycie  wpisać temat lekcji, a w internecie rozwiązać krzyżówkę (ćwiczenie 2) i rozwiązaną 

wysłać na email: infzssradzionkow@gmail.com

Jan Jagieła

Rewalidacja – Waligóra-Wylężek Monika

 (https://liblink.pl/NU3URkUAYz

Pozdrawiam

Rewalidacja – Joanna Bulska – I- II BS po GM
Superbelfrzy.edu.pl/gry-edukacyjne (kliknij w obrazek i przenieś się do strony na temat gry)
– rozsypanka literowa – znajdź imiona,
– rozsypanka literowa – znajdź miasta,
– poszukaj i zakreśl wyrazy – nazwy zwierząt,
– kraje Europy – zaznacz na mapie,
– atrakcje turystyczne w Polsce – zaznacz miejsca na mapie.

 

Aneta Jędrak

Temat lekcji: W życiu człowieka liczy się drugi człowiek.

Polecenie nauczyciela:

Proszę w kilku zdaniach (pod tematem lekcji) napisać w zeszycie:
Kto jest w Waszym życiu dla Was najważniejszy?
Termin wykonania: zgodnie z przesłaną Wam informacją na WhatsApp.

W ramach godziny wychowawczej:

Kochani przed nami za chwilę godzina wychowawcza. Proszę sobie zrobić dobrą kawę lub herbatkę
i pomyśleć o tym co się w tej chwili dzieje na świecie. Proszę się zastanowić – co możecie zrobić żeby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje jak i swoich najbliższych?

Sylwia Kulesza

Język angielski kl I-II BS po GM

01.04.2020

https://padlet.com/skulesza/33a9ui58duqx

Podstawy przedsiębiorczości
Klasa II BS po GM

Temat: Główne instrumenty marketingowe

Słowo marketing pochodzi z języka angielskiego. W przełożeniu na język polski nie ma konkretnego odpowiednika tego słowa.
Sam termin marketing możemy odnieść do znaczenia działalności na rynku.
W obecnym biznesie marketing jest podstawą do osiągnięcia sukcesu.
Marketing w ujęciu szerokim, to proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu instytucje i jednostki poprzez wzajemną wymianę dóbr i wartości uzyskują to czego pragną i potrzebują.
Instrumenty marketingowe to inaczej marketing-mix, czyli harmonijne oddziaływanie na rynek takimi elementami jak:
produkt,
cena,
dystrybucja,
miejsce oraz promocja.
Przepisz notatkę do zeszytu 🙂
Zobacz film. Link do filmu znajduje się poniżej.
https://liblink.pl/aSf0Pjp7x2

Informatyka – Jan Jagieła

na 01.04.2020

Temat: Sposoby komunikowania się poprzez wykorzystanie internetu.

Wiadomości znajdziecie w podręczniku nowej ery.

Proszę wypisać różne możliwości komunikowania się poprzez wykorzystanie internetu i przesłać mi na email:

infzssradzionkow@gmail.com

Aneta Jędrak – Język polski kl. I-II BS po GM

Temat lekcji: Obrazy słowem malowane.

Polecenie nauczyciela:

Pracujemy z tekstem z podręcznika: strona 108-109.

1. Mamy do przeczytania trzy wiersze. Proszę o czytanie ze zrozumieniem. Następnie proszę odpowiedzieć na pytanie: Czym zachwycają się poeci w poszczególnych wierszach?
Piszemy w punktach: 1.,2.,3.

2. Proszę z poszczególnych utworów wypisać wyrazy, które określają przyrodę.

3. Proszę napisać jaki nastrój panuje w każdym wierszu (np. smutek, radość, zachwyt czy rozpacz).

4. Proszę wkleić do zeszytu 2 dowolne wiersze z karty.

Przypominam, że odpowiedzi piszemy pełnymi zdaniami. Dziękuję za Waszą pracę i wszystkie zdjęcia, które mi wysyłacie. Bardzo to doceniam. Pamiętajcie również o innych przedmiotach. Sprawdzajcie stronę szkoły i zadania dla naszej klasy!

Maria Osadnik – REWALIDACJA, kl. I-II BS po GM, 31.03.2020
Rozwiąż dyktando :
https://liblink.pl/RKjTQLXBF4

Witajcie drodzy Rodzice i Uczniowie klasy 1 branżowej.
Zadania na dziś 31.03.
Przeczytajcie proszę teksty, zobaczcie filmik i obrazki znajdujące się w z linku poniżej a potem zapiszcie w zeszycie temat lekcji: CZY ROPA RZĄDZI ŚWIATEM?, a następnie przepiszcie pod tematem test znajdujący się w zakładce PODSUMOWANIE. Proszę odpowiedzieć NA OCENĘ na pytanie: DO CZEGO SŁUŻY ROPA I JEJ FORMY MI NA CO DZIEŃ? Zachęcam do rozwiązywania ćwiczeń on-line znajdujących się w linku.  Proszę o przesłanie zdjęcia notatki w zeszycie na adres tomaszewska.margo@gmail.com do końca tego tygodnia. Pamiętajcie, że trzy dobrze zapisane lekcje dadzą Wam za każdym razem plusa, a trzy plusy to będzie piątka do dziennika 🙂
Powodzenia!
Małgorzata Tomaszewska

https://liblink.pl/vVGqa8VPoU

Pletnia Alina

Przesyłam lekcje na stronę szkoły pozdrawiam

załącznik

załącznik

Klasa I-II Branżowa (po gimnazjum)
Historia                 31.03.2020
Zapisz w zeszycie temat i notatkę:
Temat: Blok wschodni w latach 60. i 70.
1.Po śmierci Stalina rządy w ZSRR objął Nikita Chruszczow.
2.Chruszczow prowadził politykę stopniowej destalinizacji.
3.Sukcesy ZSRR w dziedzinie badań kosmicznych:
– rok 1957 – wystrzelenie w kosmos pierwszego sztucznego satelity Sputnik
– rok 1961 –  pierwszy lot człowieka w kosmos  – Jurij Gagarin.
4. ZSRR pod rządami Leonida Breżniewa (od 1964 roku, kiedy odwołano ze stanowiska Chruszczowa):
– przeciwnik zmian politycznych w bloku wschodnim,
–  poszerzono wpływy KGB (służby bezpieczeństwa),
– zaostrzono walkę z przeciwnikami władzy komunistycznej,
– prowadzono politykę rusyfikacji i kontroli państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Zadanie domowe:
Wejdź na stronę:
https://liblink.pl/yrmdwIRJUA

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną i na jej podstawie napisz jakie były przyczyny i skutki kryzysu kubańskiego. Notatkę możesz napisać w zeszycie lub w Wordzie. Zadanie prześlij mi do poniedziałku (6.04.2020) na adres:
b.kijowska@gmail.com lub na mój nr telefonu.

Pozdrawiam Barbara Kijowska

Edukacja dla Bezpieczeństwa

W ramach nauczania przedmiotu „EDB” proszę uczniów o powtórzenie tematów:

 

Informatyka

W ramach nauczania Informatyki w klasie I Branżowej proszę o powtórzenie tematu:

Multimedialny Projekt 

oraz o przygotowanie tematu na własny projekt multimedialny, np. dotyczący danego zawodu.

Dziękuję.

Jan Jagieła

 

BIOLOGIA – KLASA I
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 16 (klasa I – II, wych. A. Jędrak)

Tematy do zrealizowania w formie zdalnego nauczania, oparte o stronę internetową: https://epodreczniki.pl

Należy rozpocząć od tematu: Inżynieria genetyczna narzędziem biotechnologii, poruszając się według wskazówek, zawartych w kolejnych zagadnieniach, obejmujących następującą problematykę:

1) Na czym polega inżynieria genetyczna?; 2) Praktyczne zastosowanie inżynierii genetycznej; 3) Łańcuchowa reakcja polimerazy.

Link do strony internetowej:                                             

https://epodreczniki.pl/a/inzynieria-genetyczna-narzedziem-biotechnologii/DLqETVOv

A). W oparciu o słowniczek, znajdujący się po podsumowaniu, wyjaśnij pojęcia:

– inżynieria genetyczna,

– GMO.   

B). Po wyjaśnieniu proszę o wypisanie znanych biotechnologów i biochemików, zajmujących się tą problematyką.

C). Wykonaj zadania, oznaczone punktami: 1 – 4. Po tej czynności, co najmniej jedno z nich, dowolnie wybrane, wpisz do zeszytu!!!     

Przejdź do następnej strony: Mikroorganizmy zmodyfikowane genetycznie w służbie człowieka. Jak poprzednio, proszę poruszać się według wskazówek, zawartych w kolejnych zagadnieniach, obejmujących problematykę: 1) Metody modyfikacji organizmów; 2) Zastosowanie organizmów modyfikowanych genetycznie; 3) Żywy wyświetlacz.  

Link do strony internetowej:

https://epodrecziki.pl/a/mikroorganizmy-zmodyfikowane-genetycznie-w-sluzbie-czlowieka/D1ByPTzZm

A). Wykonaj zadania, oznaczone punktami: 1 – 4. Wpisz do zeszytu.

Przejdź do następnej strony: Rośliny transgeniczne. Jak poprzednio, proszę poruszać się według wskazówek, zawartych w kolejnych zagadnieniach, obejmujących następującą problematykę: 1) Rośliny transgeniczne; 2) Kultury tkankowe; 3) Agroinfekcje i ich wykorzystanie; 4) Przykłady roślin modyfikowanych genetycznie.

Link do strony internetowej:

https://epodreczniki.pl/a/rosliny-transgeniczne/DaOiv2tli

A). Wykonaj zadania, oznaczone punktami: 1 – 4. Dowolne z nich, po prawidłowym wykonaniu, wpisz do zeszytu.

Przejdź do następnej strony: Zwierzęta transgeniczne. Jak w trzech poprzednich tematach, proszę poruszać się według wskazówek, zawartych w kolejnych zagadnieniach, obejmujących następującą problematykę: 1) Cele modyfikacji genetycznych zwierząt; 2) Organizmy modelowe; 3) Przeszczepianie tkanek i narządów między przedstawicielami różnych gatunków; 4) Trudności w modyfikacjach genetycznych zwierząt; 5) Białko zielonej fluorescencji.

Link do strony internetowej:

https://epodreczniki.pl/a/zwierzeta-transgeniczne/D6Hvx1o6v

A). Wykonaj zadania, oznaczone punktami: 1 – 4. Dwa, dowolne z nich, po prawidłowym wykonaniu, wpisz do zeszytu!    

Język polski kl. I-II BS (po Gimnazjum) – Aneta Jędrak.

Temat lekcji: Życie za życie – świadectwo miłości bliźniego.
Polecenie nauczyciela:
Proszę przeczytać artykuł z podręcznika (Zrozumieć świat 2) na str. 96-98: „Przed nieznanym trybunałem (fragmenty)”.
Proszę pod tematem lekcji w zeszycie przepisać definicję pojęcia „esej”, którą znajdziesz na str. 96 podręcznika.
Zadanie domowe:
Znajdź informacje o ojcu Maksymilianie Marii Kolbe (źródło dowolne: literatura, Internet).
Na podstawie zebranych informacji zredaguj notatkę do zeszytu.
Termin wykonania: do dnia 25 marca 2020r. Oczekuję w tym terminie na przesłanie zdjęć notatek na numer telefonu nauczyciela.

Język polski kl. I-II BS (po Gimnazjum) – Aneta Jędrak.

Temat lekcji: Starość – jaka bywa i jaka być powinna?

Polecenie nauczyciela:

Proszę przeczytać ze zrozumieniem tekst z podręcznika (Zrozumieć świat 2) na str. 99-100:
„Czas Izydora”.

Proszę pod tematem lekcji w zeszycie sporządzić notatkę według następujących punktów:

 • Wymień bohaterów opowiadania.
 • Na str. 99 podręcznika odszukaj fragment tekstu, który opisuje jak Izydor wyobrażał sobie starość, a jak naprawdę ona wyglądała? Odszukany fragment proszę przepisać do zeszytu).

Zadanie domowe:

Napisz w zeszycie w kilku zdaniach (minimum 10): Jak powinniśmy się zachowywać wobec osób starszych?
Termin wykonania: do dnia 30 marca 2020r. (poniedziałek) Oczekuję w tym terminie na przesłanie zdjęć notatek z zeszytu oraz zadania domowego na numer telefonu nauczyciela
lub za pośrednictwem aplikacji WhatsApp.

Pani Sylwia Kulesza

Język angielski kl. I-II Branżowa

https://www.learningchocolate.com/content/rooms

Historia

Zachęcam do zapoznania się z materiałami zawartymi w e-podręczniku.

 • Temat: Droga ku wspólnej Europie

https://epodreczniki.pl/b/rozni-razem—unia-europejska/P18dZZdpk

 • Temat: Daleki wschód po II wojnie światowej

https://epodreczniki.pl/a/konflikty-bliskowschodnie/DYGI7LPKY

 • Temat: Konflikty na Bliskim Wschodzie

https://epodreczniki.pl/a/konflikty-bliskowschodnie/DYGI7LPKY

Możecie sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności korzystania z mapy:

https://wordwall.net/resource/658490/geografia/bliski-wsch%c3%b3d

Rewalidacja dla I- II BSIS Joanna Bulska
       epodreczniki.pl/a/łamigłówki-rysunkowe
rebusy – ćw 1-8
Zadania na spostrzegawczość – 10,11,12,
       epodreczniki.pl/a/zabawy-i-gry-komputerowe
•       ćw 3,4,5,6,7,8,10 układanka z zapałek

       PisuPisu.pl – GRY edukacyjne dla dzieci ortografia online…
Trening umysłu; brakujący fragment pieski, brakujący fragment kotki, 
rozsypanka słów, co tu nie pasuje, 3 – sylabowe mieszane x3

Rewalidacja – M. Waligóra-Wylężek

– praca z tekstem- czytanie ze zrozumieniem.
Przeczytajcie uważnie teks i odpowiedzcie na pytania. Ćwiczenia mają na celu poprawić Waszą pracę z tekstem, czyli czytanie ze zrozumieniem.
(karta pracy – co wydarzyło się na wzgórzu za miastem)


Pozdrawiam
M. Waligóra-Wylężek

 

Matematyka – Alina Pletnia

Temat lekcji: Co to jest równanie?
W każdym równaniu możemy wyróżnić:
Lewa strona =Prawa strona
X+5=7
Obejrzyj filmiki i zrób notatki

https://liblink.pl/DmrWq1qC77
https://liblink.pl/GOXjNRG7Ly
https://liblink.pl/rBVdijJqiw
https://liblink.pl/SokRn7fqdT

Ze strony Matzoo wykonaj tyle działań ile chcesz… zapisz kilka do zeszytu


https://liblink.pl/WGjoOimoaN


Temat: Rozwiązywanie równań- wprowadzenie
Na początku lekcji obejrzyjcie uważnie filmiki, które krok po kroku pokazują, jak rozwiązać równanie. Bardzo proszę, żebyście oglądając , zapisywali poszczególne działania. Filmiki trwają po 11 minut każdy, tak więc zajmie Wam to około 25 minut.

1.https://liblink.pl/GrrpeJKK3x

2.https://liblink.pl/rBVdijJqiw

Następnie proszę rozwiązać po 5 przykładów z każdego zestawu zadań w zeszycie

I zestaw https://liblink.pl/4we6AFtdgF
II zestaw https://liblink.pl/e4hIh4YkL7

Jeśli tylko ma ktoś ochotę poćwiczyć rozwiązywanie tych prostych równań to można po 10, ale to dla chętnych na zdobycie ananasa

Podstawy przedsiębiorczości                         

 

Temat: Pomysł na własną działalność gospodarczą

 

Proszę przeczytajcie notatkę.

 

Planowanie własnego przedsiębiorstwa zaczyna się od pomysłu.

Źródła pomysłów na własną działalność gospodarczą:

– rodzina i znajomi,

– własne potrzeby,

– literatura, praca, Internet,

– analiza przedsiębiorstw w okolicy,

– spotkania z przedsiębiorcami np. targi handlowe

– doświadczenie i wiedza,

– zainteresowania i pasje,

– tradycje rodzinne,

– wykształcenie,

– znalezienie osób z pomysłami,

– własne pomysły.

Wdrażając pomysł, zwłaszcza innowacyjny (nowy), należy zdefiniować grupę docelową (do kogo to ma być), dokonać segmentacji rynku (podział rynku).

Kryteria segmentacji:

– demograficzne (wiek, płeć, stan cywilny, wykształcenie)

– geograficzne (wieś, miasto, klimat, gleba)

– społeczno-kulturowe (styl życia, osobowość)

– ekonomiczne (majątek, dochód, zawód)

– polityczno-prawne (zmiany prawne, nowe stawki podatkowe)

– psychologiczne (przyczyny zakupów, oczekiwania korzyści)

Dziękuję, pozdrawiam i życzę dużo zdrówka.
Bożena Winszczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

Materiały pracy na okres od 30.03-8.04 

Temat: Apteczka pierwszej pomocy.

Na stronie znajdują się opisane i zobrazowane informacje na temat wyposażenia apteczki pierwszej pomocy. Proszę w zeszycie  wypisać co składa się na wyposażenie apteczki , a następnie wysłać na email: infzssradzionkow@gmail.com

Jan Jagieła

1.Język angielski kl I-II BS:

https://padlet.com/skulesza/33a9ui58duqx

Skip to content