BohaterON – włącz historię!

BohaterON w Naszej Szkole 2021
W tym roku po raz kolejny nasza szkoła bierze czynny udział w kampanii BohaterON – włącz historię!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt edukuje Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, krzewi postawy patriotyczne oraz buduje wrażliwość społeczną.
Projekt realizowany będzie na lekcjach historii.
Więcej informacji o projekcie:
https://liblink.pl/cUSv4gYkk0

Dodaj komentarz

Skip to content