OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ BIBLIOTERAPII

14 listopada – tj. w rocznicę  zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego  – obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Święto zostało zainicjowane w 2016 roku a hasłem przewodnim było: „Czytanie pomaga”. W tym roku, V Ogólnopolski Dzień Biblioterapii przebiega pod hasłem: „Czytanie łączy”.

Czym jest Biblioterapia? Najprościej można odpowiedzieć, że Biblioterapia jest to wykorzystanie książek do pomocy ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Coraz częściej stosuje się ją, nie tylko w lecznictwie dzieci i dorosłych niepełnosprawnych i przewlekle chorych, ale i wśród zdrowych, mających osobiste problemy i przeżywające różnego rodzaju lęki.

Biblioterapia opiera się głównie na wykorzystywaniu terapeutycznych wartości literatury. Literatura daje szansę oderwania się od smutnej rzeczywistości. Pomaga zrozumieć siebie i innych ludzi. Może stać się punktem wyjścia do rozważań nad własną sytuacją życiową, nad sposobem pomocy samemu sobie.

Celem Biblioterapii jest m.in. pomocy w odnalezieniu się w nowej, trudnej sytuacji, informowanie, w sposób bardzo przystępny, o rodzaju problemu, z którym borykają się pacjenci (uczniowie), lub informowanie o ich chorobie i prawdopodobnych jej skutkach, pomoc w uaktywnianiu się osoby chorej, niepełnosprawnej, będącej w depresji lub doświadczającej poczucia straty, krzywdy lub doznającej innych destruktywnych emocji orazstworzenie odpowiedniej atmosfery terapeutycznej ipozytywne wpływanie na stany emocjonalne osoby chorej, niepełnosprawnej, będącej w niekorzystnej sytuacji emocjonalnej, poprzez dostarczanie lektur i rozmowy o nich.

Zadaniem biblioterapeuty jest prowadzenie zajęć w taki sposób, aby zainteresowany
był w stanie zaakceptować własną (lub cudzą) niepełnosprawność i aby mógł nauczyć się
z nią prawidłowo funkcjonować.

Nasza szkolna biblioteka, od początku jej funkcjonowania, aktywnie wspiera uczniów
w rozwiązywaniu ich codziennych problemów poprzez stosowanie wielu metod biblioterapeutycznych. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, nauczyciel bibliotekarz podejmuje w ciągu całego roku szkolnego wiele działań, których nadrzędnym celem jest wsparcie naszych wychowanków oraz zachęcenie ich do poznania wspaniałego świata literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Największą nagrodą dla nauczyciela bibliotekarza – biblioterapeuty jest obserwowany
w naszej szkole wzrost zainteresowania czytelnictwem i samym przebywaniem w szkolnej bibliotece (niestety z uwagi na sytuację epidemiczną zostało to w ostatnim czasie ograniczone), gdzie – dzięki wsparciu licznego grona naszych sponsorów – stworzone zostały warunki do realizacji zajęć biblioterapeutycznych.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Biblioterapii, wszystkim naszym wspaniałym uczniom życzymy spędzenia wielu miłych chwil w magicznym świecie literatury.

Czytać książki fajnie jest, ten kto czyta jest the best!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content