Rozporządzenie MEN

Proszę Państwa,

Zgodnie z podpisanym w dniu dzisiejszym, tj. 09 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostaje przedłużone do dnia 26 kwietnia br. Dlatego też, zajęcia po świątecznej przerwie wiosennej odbywać się będą w dalszym ciągu online za pośrednictwem dotychczas wypracowanych przez nas sposobami i formami.

Z poważaniem
Izabela Mnich
Dyrektor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content