Natura Miasta

26 maja, w program dnia kl. 4-5 Szkoły Podstawowej Nr 3,wpisała się 16. Otwarta Konferencja Ekologiczna, przebiegająca pod hasłem: Natura Miasta. Zorganizowana została w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK. Cel sformułowano w sposób następujący: podniesienie świadomości w zakresie roli środowiska przyrodniczego w mieście dla jakości życia jego mieszkańców oraz promowanie dobrych rozwiązań w tym zakresie. Oprócz wykładów, zasadniczą jej część tworzyły warsztaty, m.in.: Tropiciele przyrody; Opowieści rozbarskie; Recyklingowa Ścieżka Edukacyjna. Udziałem społeczności uczniowskiej stały się nowe doświadczenia, jak również przekonanie: Przestrzenie publiczne powinny zbliżać i być okazją do spotkań! Dzień wcześniej, 25 maja, kl. 4-5 przeżyła niezapomnianą podróż w czasie i w przestrzeni, udając się do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, gdzie uczestniczyła w dwulekcyjnych zajęciach dydaktycznych, prowadzonych pod sferycznym niebem, przebiegających pod nazwą: Cztery pory roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content