Szkoły ponadpodstawowe Powiatu Tarnogórskiego (dla młodzieży w wieku od 15-20 lat)

(Kształcenie ogólne. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego i podjęcie nauki na różnych kierunkach studiów)

(Kształcenie ogólne. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego i podjęcie nauki na różnych kierunkach studiów)

 • Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach ul. Opolska 26

ww.chemiktg.ple-mail:zschmio@o2.pltel. 32 285 52 34

(Szkoła kształci w zawodach: technik analityk z krymianlistyką, technik ortopeda z fizjoterapią, technik weterynarii z dogoterapią, opiekun medyczny)

(Szkoła kształci w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista)

(Szkoła kształci w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik reklamy, technik spedytor)

(Szkoła kształci w zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, piekarz, cukiernik, przetwórca mięsa, kelner)

(Szkoła kształci w zawodach: plastyk: specjalizacja – aranżacja wnętrz i specjalizacja – fotografia artystyczna, technik przemysłu mody, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik stylista)

 • Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6

www.wzstg.pl  e-mail: wzs_tg@poczta.onet.pltel.32 285 25 37

(Szkoła kształci w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik fotografii i multimediów, mechanik pojazdów samochodowych i  fryzjer)

(Szkoła kształci w zawodach: technik budownictwa – innowacja: modelowanie 3D lub innowacja: architektura wnętrz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, betoniarz-zbrojarz murarz – tynkarz, dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych)

 • Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14

www.zstu.tg.edu.pl e-mail: sekretariat@zstu.tg.edu.pltel.32 719 11 58

(Szkoła kształci w zawodach: technik logistyk, technik transportu kolejowego, oddział przygotowania wojskowego, klasa policyjna, klasa straży granicznej)

 • Technikum nr 13 w Radzionkowie ul. Zofii Nałkowskiej 2

www.zste.pl e-mail: sekretariat@zste.pltel. 32 289 05 52

(Szkoła kształci w zawodach: technik elektryk, technik hotelarstwa, technik eksploatacji portów i terminali – porozumienie z portem lotniczym w Pyrzowicach)

Szkoły specjalne:

(Zadaniem szkoły jest przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym poprzez wyposażenie uczniów w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, pozwalające na uzyskanie maksymalnej niezależności życiowej oraz, w miarę możliwości, podjęcia pracy)

 • Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie ul. Zofii Nałkowskiej 2

www.zss.radzionkow.pl e-mail: zsradzionkow@op.pltel. 32 286 62 50

(Zadaniem szkoły jest przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym poprzez wyposażenie uczniów w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, pozwalające na uzyskanie maksymalnej niezależności życiowej oraz, w miarę możliwości, podjęcia pracy)

Flaga Ukrainy – Wikipedia, wolna encyklopedia
 • ЗОШ районуТарновськіГори(PowiatuTarnogórskiego) длямолоді 15-20 років.
 • ЗОШ іменіСтефаніїСемполовської в ТарновськихГорах,вул. Opolska 28

www.sempa.pl e-mail:sekretariat@sempa.pl тел.322852845

(Загальноосвітняшкола. Закінченняшколидозволяєотриматиатестатпрозакінченнясередньоїшколитапочатинавчаннязарізниминапрямками)

 • ЗОШ іменіСтаніславаСташича в ТарновськихГорах,вул.Piłsudskiego 1

www.lostaszic.pl e-mail: lostaszic@wp.pl телефон: 32 2852941

(Загальноосвітняшкола. Закінченняшколидозволяєотриматиатестатпрозакінченнясередньоїшколитапочатинавчаннязарізниминапрямками)

 • Комплексхіміко-медичнихтазагальноосвітніхшкілім. МаріїСклодовської –Кюрі в ТарновськихГорах,вул.Opolska 26

www.chemiktg.pl  e-mail: zschmio@o2.pl  телефон: 32 285 52 34

(Можназдобутиосвітузапрофесіями: технік-аналітик з кримінології, технік-ортопед з фізіотерапією, ветеринар з терапієюдлясобак, медичнийопікун)

 • Комплекстехнічних і загальноосвітніхшкіл у ТарновськихГорах,вул.Sienkiewicza 23

www.mechanik.civ.pl e-mail:direct@mechaniktg.pl тел. 32 285 28 57

(Можназдобутиосвітузапрофесіями: технік- електронік,IT-технік,

Технік–механік ,технік- мехатронік,технік-програміст)

 • Економічно- комерційнийнавчальнийцентр у ТарновськихГорах, вул.Sobieskiego 5

www.ekonomiktg.edupage.org e-mail: zsetg@poczta.onet.pl тел. 32 285 29 28

(Можназдобутиосвітузапрофесіями: технік- економіст,технік-комерсант, технік-рекламник, технік- експедитор)

 • Коплексшкілготельно-ресторанноїсправи в ТарновськихГорахвул.Miarki 17

www.zsghtg.pl e-mail:zsghtg@poczta.onet.pl тел.32 285 38 61

(Навчає в професіях:технікготельноїсправи, технікорганізаціїтуризму, технікхарчування і послуггастрономічних, кухар, пекар, кондитер, переробкам’яса, офіціант)

 • Комплексхудожньо-проектнихшкіл в ТарновськихГорахвул.Legionów 35

www.zsap.art.pl e-mail:sekretariat@zsap.infoтел.32 285 40 87

(Освіта в професіях:мистецтво:спеціалізація-аранжуваннядизайнінтер’єрутаспеціалізація- художняфотографія, технікаіндустріїмоди, технікграфіки і цифровогодруку, технікспеціаліст)

 • Багатопрофільнийкомплексшкіл в ТарновськихГорахвул. Sienkiewicza 6

www.wzstg.pl e-mail:wzstg@poczta.onet.pl тел. 32 285 25 37

(Навчання в професіях: технікавтомобільнихтранспортів, технікфотографіїтамультимедійнихтехнологій, автомеханік і перукар)

 • Комплексбудівельно- архітектурнихшкіл в ТарновськихГорахвул.Okrzei 3

www.budowlanka.tgory.pl e-mail: techbud@interia.pl тел. 32 285 28 24

(Навчає в професіях: технікабудівництва- інновації: 3D- моделюванняабоінновації: внутрішняархітектура, монтажбудівельтаоздоблювальнихробіт в будівництві, тесляр,  бетонщик – зброяркаменяр-штукатур, покрівельник, монтажникмережітасантехніка)

 • Комплекстехнічно-сервіснихшкілім.JanaPawłaII в ТарновськихГорахвул.Pokoju 14

http://www.zstu.tg.edu.pl/ e-mail: sekretariat@zstu.tg.edu.pl тел. 32 719 11 58

(Навчає в професіях: техніклогістик, технікзалізничноготранспорту, філіяпідготовкивійськових, класполіцейський, прикордоннийклас)

 • Технікумномер 13 в Radzionkowieвул.ZofiiNałkowskiej 2

www.zste.pl e-mail: sekretariat@zste.pl тел. 32 289 05 52

(Навчаєпрофесій: технік-електрик, технікготельноїсправи, методиексплуатаціїпортів і терміналів- угода з аеропортом в місті Pyrzowice)

Спеціальнішколи:

 • Спеціальнийнавчально-виховнийцентр в ТарновськихГорахвул. Strzelców Bytomskich 7

www.soswtg.pl e-mail: soswtg@neostrada.pl тел. 32 285 28 93

(Завданнямшколи є підготовкадосамостійності в доросломужиттічерезоснащенняучнів в теоретичнізнаннятапрактичнінавички, дозволяєдосягнутимаксимальноїнезалежностіжиття і, в міруможливості, працювати)

 • Комплексспеціальнихшкіл в місті Radzionkówвул.Zofii Nałkowskiej 2

www.zss.radzionkow.pl e-mail: zsradzionkow@op.pl тел. 32 286 62 50

(Завданнямшколи є підготовкадосамостійності в доросломужиттічерезоснащенняучнів в теоретичнізнаннятапрактичнінавички, дозволяєдосягнутимаксимальноїнезалежностіжиття і, в міруможливості, працювати)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content