„Jestem EKO dla Ziemi”

„Jestem EKO dla Ziemi” – to hasło Powiatowego Konkursu Ekologicznego, zorganizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach. W całość wpisane zostały trzy formy uczestnictwa: konkurs wiedzy, konkurs plastyczny, konkurs techniczny.

17 października 2022 r. odbyła się jego pierwsza część, czyli konkurs wiedzy. Uczestniczyli w nim reprezentanci dwóch zespołów klasowych Szkoły Podstawowej Nr 3 drugiego etapu edukacyjnego (tj. kl. 4-5 oraz kl. 6-7-8). Zadania konkursowe, rozwiązywane w drużynach 3-osobowych, sprzyjały kształtowaniu świadomości oraz kultury przyrodniczej i proekologicznej, zgodnie z etyką, opartą na właściwej hierarchii wartości, prawach człowieka i przyrody, rozwijając rozumienie współzależności człowieka i środowiska, jednocześnie integrując niepełnosprawną intelektualnie społeczność uczniowską. 7 listopada, na zakończenie Powiatowego Konkursu Ekologicznego, odbędzie się uroczysta gala ,połączona z wręczeniem nagród laureatom, na którą dzisiejsi zawodnicy zostali zaproszeni w pełnym składzie. Tak więc, do wydarzenia z pewnością wrócimy!

Dodaj komentarz

Skip to content