Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Przekazujemy Państwu informację dotyczącą powstałej Internetowej Platformy
Specjalistyczno – Doradczej dla nauczycieli, uczniów i rodziców.
Dziękuję Mirosława Magiera Bartosz koordynator wsparcia psychologiczno –
pedagogicznego 511230792

 Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza dla nauczycieli, uczniów i rodziców
W ramach Programu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, finansowanego ze
środków Ministerstwa Edukacji i Nauki  we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno – Doradcza:
https://pwpp.uksw.edu.pl/ .
Internetowa Platforma Specjalistyczno – Doradcza ma stanowić źródło wiedzy
teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków
sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do
konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych. Poprzez platformę można
zapisywać się na dyżury do specjalistów oraz na szkolenia (systematycznie będą dodawane
nowe).
Platforma skierowana jest do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz
specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content