Zbieraj, zbieraj i bądź EKO!

Społeczność uczniowska Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie na miarę swoich możliwości w codzienność wpisuje motto, stanowiące hasło Dnia Ziemi, obchodzonego 22 kwietnia 2021 roku: „Przywróć naszą Ziemię”. Systematyczne popularyzowanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i możliwości recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych, idzie w parze ze wzrostem świadomości ekologicznej, czemu sprzyja m.in. współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Sympatyków Ekologii: „Zielona Ziemia”.

Wspomagając środowisko lokalne, w jeden z punktów świętowania włączone zostały terenowe prace porządkowe, prowadzone27, 28 i 29 kwietnia „pod okiem” nauczycieli-wychowawców. Objęto nimi Park Marka. Wstępem stał się kontakt z Wydziałem Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Radzionków, poprzez który zabezpieczony został zarówno przydział worków na śmieci do selektywnej zbiórki odpadów, jak również ich odbiór. Ziemia to nasz wspólny dom! By zachęcić mieszkańców do dbania o naszą planetę i prowadzenia trybu życia, bardziej dla niej przydatnego, pochylając się nad jej losem, na drzewach zawieszone zostały zalaminowane kartki, zawierające ekologiczne przesłania. Był też „czas na refleksję”, przedstawioną w formie graficznej z elementami tekstowymi. Sketchnotki utworzyły kronikę obchodów tegorocznego Dnia Ziemi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content