Tydzień Bibliotek

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

W dniach 8-15.05.2021r. obchodzimy święto wszystkich bibliotek – „Tydzień Bibliotek”.

Jest to ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa
i bibliotek, którą od roku 2004 organizuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich . Program ten
ma na celu podkreślanie roli czytaniai bibliotek
w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Historia Programu nierozerwalnie związana jest
z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r.  doszło do największego rozszerzenia w historii UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, w tym Polska. Tydzień później pod hasłem bezpośrednio nawiązującym
do akcesji – „Biblioteki w Europie były zawsze” odbył się
I Tydzień Bibliotek.Z założenia każda edycja przebiega pod innym hasłem, którego wyboru dokonuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – pomysłodawca i koordynator akcji. W tym roku Tydzień Bibliotek obchodzony jest pod hasłem: „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Z okazji Tygodnia Bibliotek  nasza biblioteka szkolna zaprasza wszystkich wiernych czytelników do odwiedzin, podczas których będziemy rozwiązywać zagadki związane
z lekturami i bohaterami książkowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content