Organizacja szkoły

Z uwagi na ogłoszenie ze strony MEN odnośnie możliwości wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych (w terminie do 7 czerwca 2020 roku) a po przeprowadzonych przeze mnie konsultacjach i powzięcia opinii od zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych, przedstawiam co następuje w naszej szkole:
1.Kontynuujemy kształcenie na odległość stosując dotychczasowe sprawdzające się metody
i formy pracy oraz komunikacji z uczniami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi w celu realizacji podstawy programowej w ramach kształcenia przedmiotowego, zajęć rewalidacyjnych i nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla trzech uczniów, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną.
2.Od 25 maja 2020 roku realizowane będą zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dwóch uczniów.
3.Nikt z rodziców/opiekunów prawnych nie złożył deklaracji wyrażającą chęć uczestnictwa jego dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w szkole. Z tego też względu zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w naszej szkole nie będą realizowane.
4.Trwa analiza konieczności przeprowadzania konsultacji dla uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej.

Izabela Mnich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *