Organizacja szkoły

Z uwagi na ogłoszenie ze strony MEN odnośnie możliwości wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych (w terminie do 7 czerwca 2020 roku) a po przeprowadzonych przeze mnie konsultacjach i powzięcia opinii od zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych, przedstawiam co następuje w naszej szkole:
1.Kontynuujemy kształcenie na odległość stosując dotychczasowe sprawdzające się metody
i formy pracy oraz komunikacji z uczniami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi w celu realizacji podstawy programowej w ramach kształcenia przedmiotowego, zajęć rewalidacyjnych i nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla trzech uczniów, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną.
2.Od 25 maja 2020 roku realizowane będą zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dwóch uczniów.
3.Nikt z rodziców/opiekunów prawnych nie złożył deklaracji wyrażającą chęć uczestnictwa jego dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w szkole. Z tego też względu zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w naszej szkole nie będą realizowane.
4.Trwa analiza konieczności przeprowadzania konsultacji dla uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej.

Izabela Mnich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content